بررسی فقر چندبعدی در مناطق شهری ایران با رویکرد منطق فازی


روش‌های مطرح در تحلیل فقر علاوه بر اینکه تک بعدی هستند یعنی تنها به یک نماینده از فقر ارجاع دارند، جمعیت را نیز به کمک خط فقر به دو مجموعه فقیر و غیر فقیر تقسیم می‌کنند. برای رفع این دو محدودیت احتیاج است که رویکردی پیدا کنیم که اولا قابلیت تحلیل ویژگی‌های غیرمالی سهیم در مفهوم فقر را داشته باشد و همزمان توام با یک ساختار چند ارزشی (به جای منطق دو ارزشی) باشد. این توانایی در ساختار ریاضی منطق فازی دیده شد. جهت اندازه‌گیری فقر چند بعدی از تعمیم رویکرد اصل موضوعی برای حالت مجموعه‌های فازی استفاده می‌کنیم. با استفاده از داده‌های هزینه و درآمدخانوار برای مناطق شهری در سال ۱۳۹۲ و در محیط نرم‌افزاری STATA شاخص فقر چند بعدی با در نظر گرفتن ابعاد درآمد، مسکن، بهداشت، آموزش، دارایی و مالکیت کالاهای بادوام و اوقات فراغت محاسبه شده است.یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که در بین ابعاد فقر، تملک کالاهای ضروری، بهداشت و سلامت، تسهیلات زندگی و آموزش کودکان دارای بیش‌ترین وزن و درجه اهمیت در ایجاد شاخص فقر چند بعدی هستند. آموزش بزرگسالان (۱۳%)، نحوه تملک محل سکونت (۱۲%)، سرانه مساحت (۱۲%) و تملک خودرو با ۱۲% بیش‌ترین سهم را در ایجاد فقر چندبعدی دارند. شاخص فقر چند بعدی در مناطق شهری ایران ۱۴% بدست آمده است.

سودابه محمدی، ۱۳۹۴، بررسی فقر چندبعدی در مناطق شهری ایران با رویکرد منطق فازی، پایان نامه کارشناسی ارشد،استاد راهنما: عبدالرسول قاسمی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.

دریافت پایان‌نامه:

بررسی فقر چندبعدی در مناطق شهری ایران با رویکرد منطق فازی

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دوممشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

بررسی فقر با منطق فازیخط فقرفقر چندبعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *