بررسی و مقایسه شاخص‌های فقر به روش سلطه تصادفی در اقتصاد ایران


هدف این مطالعه مقایسه فقر در ایران با استفاده از تکنیک های جدید مقایسه فقر است. در این پژوهش خط فقر مناطق مختلف بر پایه معکوس ضریب انگل برآورد شده است . سپس بر اساس همین خط فقر به محاسبه شاخص FGT پرداخته شده است . دوره مورد نظر از یک سال قبل از آغاز برنامه چهارم توسعه ( ۱۳۸۳ ) تا یک سال قبل از اتمام برنامه چهارم توسعه ( ۱۳۸۷) می باشد . باید در نظر داشت طی دوره این مطالعه همواره خط فقر در مناطق شهری بزرگتر از مناطق روستایی بوده است . نتایج نشان می دهد که فقر در طول این دوره در کل کشور و نواحی روستایی و شهری کاهش یافته است . به عبارت دیگر اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی در کشور کاهش فقر نسبی را به دنبال داشته است. این پایان نامه در کنار نتایج کاربردی، متدولوژی جدیدی را برای مقایسه شاخص های فقر پیشنهاد نموده است. این روش توانایی این را دارد که خطاهای موجود در مقایسه دو به دویی شاخص های فقر را از بین ببرد و مقایسه ای دقیق و بدور از خطا را نتیجه دهد.

مهدی فنی ممتاز، ۱۳۹۰، بررسی و مقایسه شاخص‌های فقر به روش سلطه تصادفی در اقتصاد ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: رضا نجارزاده،‌ دانشگاه تربیت مدرس.

دریافت پایان‌نامه:

بررسی و مقایسه شاخص‌های فقر به روش سلطه تصادفی در اقتصاد ایران

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دوممشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

خط فقرشاخص فقرفقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *