بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر فقر و نابرابری درآمد در کشورهای نفت خیز (روش پنل دیتا PANEL DATA)


درآمد نفتی یکی از مهمترین درآمدهای موثر برتولید ملی کشورهای نفت خیز خصوصا کشورهای منطقه منا می باشد . وجود این ثروت خدادادی به نظر می رسد که باید بسیاری از مشکلات این کشورها رامرتفع کند اما ملاحظه تولید و درآمد ملی ونیز فقر و توزیع درآمد نشان میدهد که بسیاری از این کشورها با مشکلات عدیده ای در زمینه رفع فقر و بیکاری و مشکلات ساختار اقتصادی مواجه اند .بنابراین اهمیت تحقیق در این زمینه برای بسیاری از محققان پذیرفته شده است هدف اصلی این تحقیق تاثیر درآمدهای نفتی برفقر ونابرابری درآمد در کشورهای نفت خیز است که زمان تحقیق ما مربوط به سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ می باشد براین اساس بااستفاده از روش داده های تلفیقی ( پنل دیتا ) استفاده شده است . به این نتیجه رسیده ایم که سهم درآمدهای نفتی از GDP تاثیر منفی بامعنایی برضریب جینی ندارد. اما برروی متغیرهای دیگر مانند مخارج دولت و سهم اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و بیکاری تاثیر معنی دار داشتند.
سید کمال ابراری، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر فقر و نابرابری درآمد در کشورهای نفت خیز (روش پنل دیتا PANEL DATA)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: کامران مانی، دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز پیام نور کرج.

دریافت پایان نامه:

بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر فقر و نابرابری درآمد در کشورهای نفت خیز (روش پنل دیتا PANEL DATA)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *