بررسی و برآورد خط فقر ریالی مسکن برای کشور ایران در سال ۸۸


نیاز به مسکن و سرپناه از ابتدای حیات بشر مهم بوده و در کنار نیازهای تغذیه ای از اساسی ترین کالاهای مورد نیاز انسان است. خانوارها مجبور هستند که بخشی از درآمد خود را به مسکن اختصاص دهند بطوریکه با نگاهی به توزیع سبد هزینه های ماهانه خانوار در می یابیم که هزینه مسکن سهم قابل توجهی از هزینه های خانوارها را به خود اختصاص می دهد. در این پژوهش ابتدا سهم هزینه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی را محاسبه کردیم و ویژگی های مختلف مسکن شامل وضعیت نحوه تصرف محل سکونت، اسکلت بنا، مصالح، تسهیلات و… را در بین گروه های مختلف درآمدی بدست آوردیم و در نهایت خط فقر ریالی مسکن در شهر و روستا با استفاده از داده های مرکز آمار ایران در سال ۸۸ و روش نیازهای اساسی محاسبه شد.. در این روش میزان حداقل متراژ مسکن که ۱۶٫۵متر مربع می باشد مد نظر است.یافته ها نشان می دهد که میزان خط فقر ریالی مسکن در سال ۸۸ در جامعه شهری ۱,۱۳۹,۷۸۶ ریال در ماه و میزان خط فقر ریالی مسکن در جامعه روستایی ۶۸۶,۴۷۱ ریال در ماه می باشد و گروه هایی که زیر خط فقر قرار دارند ازآب لوله کشی و گاز لوله کشی، حمام، آشپزخانه، برخوردار نیستند و از لحاظ بنا بیشتر در مسکن هایی زندگی می کنند که از آجر و چوب، خشت و چوب، خشت و گل ساخته شده است .این افراد تعداد اتاق کمتری در اختیار دارند و در هر اتاق بیش از یک نفر زندگی می کنند. در واقع این خانوارها استقلال کمتری دارند. و اکثراً به صورت اجاره نشینی زندگی می کنند.

سمیه مشهدی غلامعلی، ۱۳۹۰، بررسی و برآورد خط فقر ریالی مسکن برای کشور ایران در سال ۸۸، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: نارسیس امین رشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده امور اقتصادی.

دریافت پایان نامه:

بررسی و برآورد خط فقر ریالی مسکن برای کشور ایران در سال ۸۸

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *