تاثیر رشد جمعیت بر فقر در کشورهای اسلامی


موضوع پایان نامه در مورد تآثیر رشد جمعیت بر فقر در کشورهای اسلامی که شامل کشورهای ایران.ترکیه .تانزالیا .نیجریه .لبنان. مصر. پاکستان.آذربایجان. بنگلادش.ومالزی است. دلیل انتخاب این کشورها به خاطر نزدیک بودن درآمد سرانه این کشورها به هم است.دوره زمانی از ۲۰۰۱تا۲۰۱۴ روش تحقیق کاربردی مبانی تئوریک به صورت کتابخانه ای وبا استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی وبه کمک نرم افزار Eviewsوpanel data ومتغیر های استفاده شده نرخ تورم .نرخ رشد جمعیت .نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ضریب جینی نرخ رشد بهره وری آمار های منتشر شده در شاخص توسعه جهانی بانک جهانی واز سایت فدرال رزو است. آزمون هایی که جهت صحت رگرسیون و متغیر ها صورت گرفته شامل آزمون ریشه واحد آزمون همجمعی آزمون fلیمر آزمون هاسمن آزمون اثرات ثابت وتصادفی ودر نتیجه رابطه رابطه بین فقر وتورم مستقیم -رابطه فقر با رشد بهره وری معکوس -رابطه بین تولید ناخالص داخلی بافقر معکوس ورشد جمعیت با فقر رابطه معکوس یعنی کاهش جمعیت بر ضریب جینی تاثیر وافزایش پیدا میکند وفقر ربطی به کاهش جمیت ندارد موافقین افزایش جمعیت می گویند افزایش جمعیت معلول توسعه نیافتگی است.

مژگان محمدی، ۱۳۹۵، تاثیر رشد جمعیت بر فقر در کشورهای اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد،استاد راهنما: شهریار نصابیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

دریافت پایان نامه:

تاثیر رشد جمعیت بر فقر در کشورهای اسلامی

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *