نقش رشد گروههای شغلی در کاهش فقر (مطالعه موردی اقتصاد ایران)


در مطالعه حاضر با استفاده از داده های بودجه خانوار طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۴ و نیز استفاده از شاخص های PPGI و PEGR تاثیر رشد درآمد گروه های شغلی در کاهش فقر مورد سنجش قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد که در مناطق شهری، رشد درآمد در گروه شغل های ابتدایی، صنعتگران و کارکنان مربوط به بخش متصدیان و مونتاژگران قدرت بیشتری در کاهش فقر دارد. در مناطق روستایی رشد درآمد در گروه شغلی کارگران ماهر بخش کشاورزی و ماهیگیری نقش مهمتری در کاهش فقر داشته اند.

شعیب مرادی دهچراغی، ۱۳۹۲، نقش رشد گروههای شغلی در کاهش فقر (مطالعه موردی اقتصاد ایران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: سهیلا پروین،  دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده علوم اقتصادی.

دریافت پایان نامه:

نقش رشد گروههای شغلی در کاهش فقر (مطالعه موردی اقتصاد ایران)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *