اندازه‌گیری خط فقر در استان آذربایجان شرقی طی ۴ برنامه توسعه اقتصادی


هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات اجرای برنامه های توسعه اقتصادی ایران بر میزان فقر در مناطق روستایی و شهری استان آذربایجان شرقی در طی چهار برنامه توسعه اقتصادی بوده است. | از اینرو جهت برآورد خط فقر و شاخص های فقر از آمار و اطلاعات گرد آوری شده توسط مرکز آمار ایران که در پیمایش هزینه – درآمد خانوارها (یک تا هفت و بالاتر) در مناطق شهری و روستایی استان آذربایجان شرقی طی چهار برنامه توسعه اقتصادی (۱۳۶۸-۱۳۸۸) آمده است، استفاده گردید. برای محاسبه خط فقر در نمونه مورد تحقیق از روش نیازهای اساسی استفاده شده که در این روش خط فقر به دو مولفه غذایی و غیر غذایی تقسیم می گردند، سپس بعد از برآورد خط فقر مطلق، شاخص های فقر شامل نسبت سرشمار، شاخص شکاف فقر و شاخص شدت فقر (فوستر – گریر – تور بک ) محاسبه شدند نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که خط فقر مطلق طی چهار برنامه توسعه اقتصادی ( ۱۳۸۸ – ۱۳۶۸ ) در مناطق شهری و روستایی استان آذربایجان شرقی روند صعودی داشته است. همچنین در دوره فوق، خط فقر مطلق در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده است. در حالیکه شاخص های فقر شامل نسبت سرشمار، شکاف فقر، شدت فقر در مناطق شهری و روستایی استان مورد بررسی طی اجرای برنامه اول افزایش و طی برنامه دوم، سوم و چهارم کاهش نسبی داشته است.

  • باقری، معصومه. ۱۳۹۰٫ «اندازه‌گیری خط فقر در استان آذزبایجان شرقی طی ۴ برنامه توسعه اقتصادی». استاد راهنما: صدیقه عطرکار روشن. دانشگاه الزهرا.

دریافت متن کامل «اندازه‌گیری خط فقر در استان آذزبایجان شرقی طی ۴ برنامه توسعه اقتصادی»

پایان‌نامه‌ها

توسعه اقتصادیخط فقرفقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *