اندازه‌گیری فقر در ایران


پدیده فقر یکی از معضلاتی است که در سالهای اخیر توجه جوامع بین المللی را به خود مشغول نموده است جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای تعالیم اسلامی، کاهش فقر را در زمره اهداف بنیادین خود قرار داده است، به گونه ای که به صراحت در اصول قانون اساسی به این مسأله پرداخته شده است در این راستا علاوه بر اقدامات حمایتی مستقیم انجام شده، سیاستهای مختلفی که در قالب برنامه های توسعه پنج ساله اجرا گردیده اند نیز بر وضعیت فقر موجود در جامعه تأثیرگذار بوده و هستند.

بررسی موفقیت یا عدم موفقیت های سیاست های پیشین می تواند در تدوین و اجرای برنامه ها و طرح های جدید و همچنین هدفمند نمودن سیاست های حمایتی بسیار مهم و حساس باشد. از این رو در این پژوهش به اندازه گیری فقر در ایران پرداخته شده است که شامل محاسبه خط فقر و اندازه گیری میزان و شدت وقوع فقر در مناطق شهری و روستایی طی سالهای ۱۳۸۳ – ۱۳۶۸ می باشد. به علاوه، برای سال ۱۳۸۳، اندازه گیری فقر در سطح استانی و به تفکیک شهر و روستا انجام شده است.

  • ابراهیمی، زهرا. ۱۳۸۵٫ «اندازه‌گیری فقر در ایران». استاد راهنما: حسین راغفر. دانشگاه دانشگاه الزهرا.

دریافت متن کامل «اندازه گیری فقر در ایران»

پایان‌نامه‌ها

اندازه‌گیری فقرخط فقرفقرکاهش فقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *