بررسی تأثیر توسعه مالی بر فقر و نابرابری در کشورهای عضو اوپک با تأکید بر ایران


رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی از جمله روابط کلان اقتصادی می باشد که در مطالعات تجربی مکررا مورد واکاوی قرار گرفته است. همزمان با تکامل مباحث مرتبط با توسعه مالی، توجهات از رشد اقتصادی به دیگر جنبه های رفاه اقتصادی معطوف شده است. در این تحقیق سعی شده است با توجه به تحقیقات اولیه ای که ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی با کاهش فقر را مشخص کرده اند، فرآیند علت و معلولی که ارتباط دهنده توسعه مالی، رشد اقتصادی و فقر و نابرابری است، در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ به بوته آزمون گذارده شود.

مدلسازی داده ها و اطلاعات آماری این تحقیق بر پایه مدلهای پانل پویا (DPD) و پانل ایستا (SPD) قرار گرفته و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه تجربی حاکی از این است که توسعه مالی از طریق تأثیر بر رشد اقتصادی می تواند سهم بسزایی در کاهش فقر و نابرابری در این کشورها داشته باشد.

  • آقایی خوندابی، مجید. ۱۳۸۷٫ «بررسی تأثیر توسعه مالی بر فقر و نابرابری در کشورهای عضو اوپک با تأکید بر ایران». استاد راهنما: عباس عصای آرانی. دانشگاه تربیت مدرس.

«دریافت متن کامل «ررسی تأثیر توسعه مالی بر فقر و نابرابری در کشورهای عضو اوپک با تأکید بر ایران»

 

 

 

 

پایان‌نامه‌ها

اوپکتوسعه مالیرشد اقتصادیفقر و نابرابریکاهش فقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *