بررسی عوامل موثر بر شکل‌گیری حاشیه نشینی در شهر ارومیه (نمونه موردی اسلام‌آباد و کشتارگاه)


شهرها به عنوان کانون اجتماع انسان ها و گسترش پیوسته آنها از مراکز شهر به سمت حومه مردم را از عرصه های طبیعی دور می سازد. رشد شهری مسلط قرن بیستم به شکل افقی پیامدهای نامطلوب اجتماعی اقتصادی و به ویژه زیست محیطی را به همراه داشت که باعث توجه به محیط زیست گردید. در حال حاضر، سرعت رشد شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است .

در ایران نیز شهرنشینی با روندی سریع و شتابان همراه بوده و این رشد شتابان، مسائل و معضلات زیادی برای شهرهای بزرگ ایران (بویژه شهر ارومیه به دنبال داشته است ، هدف این تحقیق تبیین عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی شهر ارومیه اسلام آباد و کشتارگاه ) و پیامدهای آن بوده است و روش تحقیق پیمایشی (survey) و و کتابخانه ای است . که توزیع آن به صورت تصادفی در بین ۳۸۶ نفر از ساکنان حاشیه نشینان شهر ارومیه صورت گرفته است، و داده ها با استفاده از روش های آماری و ضرایب همبستگی در نرم افزار spss تحلیل شده اند.

نتایج این پژوهش حاکی از آن است، از دلایل بسیار مهم حاشیه نشینی در شهر ارومیه می توان به بیکاری ، درآمد کم ، پایین بودن اجاره بهای مسکن و مهاجرت گسترده از محیط های شهری کوچک و روستاهای استان اشاره کرد، که ناشی از عوامل اقتصادی (جاذبه های اقتصادی شهر ارومیه و دافعه های اقتصادی شهرها و روستاهای اطراف ) و دافعه های اجتماعی – فرهنگی در محل سکونت قبلی بوده است . و این امر موجب بروز انواع ناهنجاری های شهری (اشتغال افراد حاشیه نشین در مشاغل کاذب، وجود ساخت و سازهای غیر مجاز، افزایش جرم و جنایت، اثرات نامطلوب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آلودگی محیط زیست شهری و غیره ) شده است.

  •  اکبری،صمد. ۱۳۹۴٫ «بررسی عوامل موثر بر شکل‌گیری حاشیه نشینی در شهر ارومیه (نمونه موردی اسلام‌آباد و کشتارگاه)». استاد راهنما: امید مبارکی. دانشگاه مراغه.

دریافت متن کامل «بررسی عوامل موثر بر شکل‌گیری حاشیه نشینی در شهر ارومیه (نمونه موردی اسلام‌آباد و کشتارگاه)»

پایان‌نامه‌ها

اجتماعیاقتصادیحاشیه نشینیمحیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *