تحلیل و بررسی فقر (مطلق و ذهنی) در استان کرمان


پدیده فقر از دیرباز با انسان بوده و یکی از مسائل اساسی و رایج جوامع و فرهنگهای شناخته شده بشری را تشکیل داده است . با صنعتی شدن کشورها، به نظر می‌آمد که این معضل نیز برطرف می‌شود لیکن چنین نشد و در سالهای اخیر این مساله افکار جوامع بشری و بویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده، از طرف دیگر رسیدن به توسعه و سازندگی در یک کشور یا منطقه مستلزم شناسایی و اندازه‌گیری میزان فقر در آن کشور با منطقه و سپس اتخاذ راههایی برای از بین بردن آنست . آنچه مسلم است پس از فقرزدایی، قدرت خرید و موقعیت اقتصادی افراد (بطور متوسط) در آن منطقه افزایش می‌یابد.

در این مطالعه به مساله فقر در یک استان خاص پرداخته شده است که شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز معیارهای ارزشی و آداب و رسوم منطقه را مدنظر دارد و بنابراین دارای نتایج قابل اتکاتری بوده و به نحو موثرتری در برنامه‌ریزیها از آن میتوان استفاده کرد. از طرف دیگر در این مطالعه در مرحله اول فقر مطلق بررسی گردیده است و از روش محاسبه حداقل کالری مودر نیاز استفاده شده است و سه سناریو معرفی شده است .

سناریوی اول الگوی منطبق بر رژیم پیشنهادی انستیتو تغذیه و براساس تغذیه مناسب می‌باشد، سناریوی دوم براساس جانشینی کالاهای ارزان با کالاهای گران هم گروه می‌باشد، سناریوی سوم براساس جانشینی کالاهای ارزان با کالاهای گران غیر هم گروه می‌باشد. در ادامه شاخصهای شدت فقر برآورد گردیده است . در مرحله دوم، خط فقر ذهنی (حداقل معاش خانوار) برآورد گردیده است و از سیستم مخارج خطی (LES) مبتنی بر تابع مطلوبیت استون‌گری استفاده شده است و برای انجام این امر، از روش استون استفاده شده است و میل نهایی به مخارج فرامعیشتی و سطح حداقل معیشت گروههای مختلف کالایی برآورد گردیده است و در ادامه کششهای قیمتی و درآمدی گروههای مختلف کالایی محاسبه گردیده است .

  • معنوی، مهران. ۱۳۷۸٫ «تحلیل و بررسی فقر (مطلق و ذهنی) در استان کرمان». استاد راهنما: محمدعلی کفایی. دانشگاه شهید بهشتی.

دریافت متن کامل «تحلیل و بررسی فقر (مطلق و ذهنی) در استان کرمان»

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *