جهانی شدن و تاثیر آن بر فقر در کشورهای در حال توسعه


در سال های نخستین هزاره سوم میلادی ، فرایند جهانی شدن بیش از پیش در بعد اقتصادی پیشرفت کرده است . پی بردن به تاثیر این روند بر پدیده فقر که معضل کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته می باشد ، خالی از اهمیت نیست . اقتصاد دانان با توجه به دیدگاه های خود ، نظرات متفاوتی را در این زمی به ارائه می دهند . دسته ای تاثیر جهانی شدن بر فقر را مثبت و عده ای نیز آن را منفی می داند . در این نوشته که با توجه به دیدگاه دو سویه تحلیل شده است ، اعتقاد بر این است که فرایند جهانی شدن در میان کشورهای برندگان و بازندگانی را به دنبال داشته است . برندگان شامل کشورهای در حال توسعه ای می شوند که توانسته اند سیاست های اقتصادی خود را به نحوی تدوین نمایند که با ادغام در اقتصاد جهانی تهدید ت فرایند مذکور را به فرصت تبدیل کنند و در مقابل ممالک بازنده آنهایی هستند که نه تنها در این میان سودی نبرده اند بلکه بسیار نیز متضرر شده اند به طوری که نتوانسته اند ما ضل فقر در میان جوامع خویش را حل و فصل نمایند .

فرایند جهانی شدن در سه دوره و خصوصا در دهه های اخیر نشان می دهد که با افزایش رشد و ارتقاء درآمد برخی کشورهای در حال توسعه تعداد فقرای این ممالک به نحو چشمگیری کاهش یافته است . این ممالک در صحنه بین المللی سیاست ، تجارت آزاد ، جریان بدون مانع سرمایه و مهاجرت نیروی کار را مورد توجه قرار داده اند و در ساختار داخلی خود به اقتصاد باز و قابل رقابت ، ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری و در نهایت گسترش حمایت های اجتماعی توجه داشته اند .

هر چند در نگاه اول عواملی چون امنیت ، فرهنگ و محیط زیست چندان در فرایند جهانی شدن اقتصاد موثر به نظر نمی رسند اما به نظر برخی اندیشمندان توان دولت ها و سیاست گذاری های آنها نقش زیادی در امور اقتصادی دارد. فرهنگ در فرایند جهانی شدن وضعیتی دو سویه دارد . از یک طرف شاهد یکدست شدن فرهنگ ها و از سوی دیگر ناظر متنوع شدن آنها هستیم . (هر کدام از این موارد در فرایند جهانی شدن پیامد خاص خود را دارد که در هر حالت حفظ سنت های فرهنگی و بومی دارای اهمیت می باشد.

از دیگر موضوعات مورد توجه در فرایند جهانی شدن اقتصاد و صنعتی شدن کشورها، حفاظت از محیط زیست است . روشن است که بی توجهی به این موارد باعث خسارت جبران ناپذیری می شود و به تشدید فقر در کشورهای در حال توسعه می انجامد. به طور کلی فرایند جهانی شدن نگرانی هایی چون حذف شدن از بازارهای بین المللی، چگونگی جذب سرمایه گذاری های خارجی ، ضعف در رقابت پذیری و یا بی ثباتی سیاسی را برای دنیای جنوب فراهم آورده است .

  • محمدی، کیمیا. ۱۳۸۳٫ «جهانی شدن و تاثیر آن بر فقر در کشورهای در حال توسعه». استاد راهنما: احمد ساعی. دانشگاه تهران.

دریافت متن کامل «جهانی شدن و تاثیر آن بر فقر در کشورهای در حال توسعه»

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *