بررسی عوامل مؤثر بر فقر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مراغه، استان آذربایجان شرقی)


پدیده فقر مسئله‌‏ای است که تمام کشورهای جهان به درجات مختلف با آن مواجه هستند و تلاش برای مقابله و ریشه‌کنی با این پدیده همیشه اهمیت مضاعفی داشته است. ازاین‌جهت سیاست‏گذاری و برنامه‌‏ریزی به‏‌منظور مبارزه با پدیده فقر و یا فقرزدایی ضرورت انکارناپذیری است که بایستی از دیدگاه سطوح حکمرانی ملی و محلی موردتوجه قرار گیرد.

ازآنجاکه موفقیت در سیاست‏‌ها و برنامه‏‌ها و طرح‏‌های فقرستیز بدون شناسایی وضعیت این پدیده در منطقه و تفکیک افراد فقیر از غیرفقیر و از همه مهم‌تر عوامل و مؤلفه‏‌های به وجود آورنده و تأثیرگذار بر فقر افراد، میسر نمی‏‌شود، انجام پژوهشی در این خصوص ضروری و دارای اهمیت است.

از طرف دیگر بر اساس نتایج مطالعات مختلف، پدیده فقر در مناطق روستایی شدت و وسعت بیشتری دارد، لذا مطالعه حاضر در پی شناسایی و تحلیل وضعیت فقر و عوامل مؤثر بر آن در بین خانوارهای روستایی شهرستان مراغه است. جامعه آماری این تحقیق شامل ۲۴۷۳۰ خانوار روستایی شهرستان مراغه است که طبق سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ در ۱۶۰ روستای شهرستان برآورد شده است. حجم نمونه این مطالعه نیز ۳۰۰ خانوار تعیین گردید.

به‏‌منظور تعیین و شناسایی درصد خانوارهای فقیر و غیرفقیر از شاخص فقر چندبعدی استفاده گردید که طبق نتایج حاصله، ۳۳/۴۰ درصد خانوارهای روستایی در مناطق موردمطالعه در طبقه فقیر قرار گرفته و شدت فقر آن‌ها نیز ۴۲ درصد بود. از مدل رگرسیون لجستیک نیز برای تعیین مؤلفه‏‌های تعیین‌‏کننده و اثرگذار بر بروز فقر در بین خانوارهای موردمطالعه بهره گرفته شد.

نتایج حاصل از مدل لاجیت نشان داد که سطح تحصیلات سرپرست خانوار؛ نوع آبیاری اراضی کشاورزی؛ تعداد باسوادان خانوار؛ تعداد افراد شاغل در خانوار؛ تعداد دام سنگین؛ و بار تکفل معیشتی؛ تأثیر معنی‏داری بر فقر خانوارهای روستایی دارند.

  • بابایی، محسن. ۱۳۹۶٫ «بررسی عوامل مؤثر بر فقر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مراغه، استان آذربایجان شرقی)». استاد راهنما: خلیل کلانتری. دانشگاه تهران.

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *