تحلیلی بر گستره فضایی فقر چندبعدی در شهر اردبیل


 سؤال اصلی این پژوهش ارزیابی میزان فقر شهری در بلوک‌های مختلف شهر اردبیل و خوشه‌بندی فقر در این شهر (خیلی فقیر، فقیر، متوسط، مرفه، خیلی مرفه) است. در این پژوهش داده‌های خام مربوط به بلوک‌های مختلف شهر اردبیل که در سرشماری سال ۹۵ به دست آمده بود گردآوری شده و سپس شاخص‌های مربوط به فقر شهری محاسبه گردید. میزان فقر شهری در بلوک‌های مختلف شهر اردبیل با استفاده از نرم‌افزار آماری R و به روش تصمیم‌گیری چند شاخصه پرومته که وزن‌ شاخص‌ها از روش ANP به دست آمده بود محاسبه شد. در ادامه، با استفاده از نرم‌افزار Arc GIS و به روش تحلیل لکه‌های داغ گستره فضایی فقر شهری برحسب ابعاد سه‌گانه فقر شهری آن‌ها رسم شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقر شهری دارای توزیع خوشه‌ای و خودهمبستگی فضایی است.

به‌طور نسبی بخش‌های مرکزی شهر با گرایش به جنوب و جنوب غربی را بلوک‌های خیلی مرفه و مرفه را در بر می‌گیرد و بخش‌های بیرونی و حاشیه‌ای شهر بلوک‌های فقیر و خیلی فقیر بیشتری دیده می‌شود. هم‌چنین بر اساس یافته‌های تحقیق بیشتر مناطق محروم ازنظر فقر شهری در شهر اردبیل در بخش شمال غربی و جنوب شرقی شهر قرار گرفته‌اند. لکه‌های داغ بیشتر در شهرک‌های جدید مشاهده می‌شود. در مقابل، لکه‌های سرد بیشتر در حاشیه شهر اردبیل شامل محلات وحدت، بعد از کمربندی دوم شهر اردبیل شامل محلات حسن‌آباد تا سیدآباد و هم‌چنین در جنوب شرقی شهر اردبیل محلات مقدس اردبیلی، بهارآباد، پیر مادر و هاشم‌آباد مشاهده شدند. حدفاصل این دو منطقه محلات قدیم و سنتی اردبیل که هسته مرکزی شهر را تشکیل می‌دهند یعنی محلات شش‌گانه از میدان قیام، خاتم النبین، تا محلات پیر عبدالملک، اوچدکان لکه‌های معتدل و مرز عبور فقر شهری را شامل می‌شوند.

  • احدی آقاحسن بیگلو، فاضل. ۱۳۹۹٫ «تحلیلی بر گستره فضایی فقر چندبعدی در شهر اردبیل». استاد راهنما:حسین نظم‌فر. دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد اردبیل، دانشکده علوم انسانی.

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *