بررسی تأثیر تورم بر خط فقر شهری و روستایی در استان‌های منتخب کشور ایران

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-10-09 08:36:11Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com


امروزه بسیاری از اقتصادانان تورم را یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر فقر می‌دانند. از این رو مطالعه حاضر به مقایسه تأثیرگذاری هر یک از عوامل موثر بر فقر با تأکید بر نقش تورم می‌پردازد. برای این منظور داده‌های مناطق شهری و روستایی ۲۵ استان طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۰ با استفاده از مدل اقتصادسنجی فضایی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که افزایش تورم خط فقر ۵۰ و ۶۶ درصد مناطق روستایی و شهری را به صورت مثبت تحت تأثیر قرار می‌دهد اما این اثرگذاری از نظر آماری معنادار نمی‌باشد. همچنین نتایج از تأثیرپذیری مثبت و معنادار خط فقر از درجه باز بودن اقتصاد حکایت می‌کند. با بررسی اثر شاخص توسعه انسانی بر خط فقر در نقاط شهری و روستایی می‌توان بیان داشت که با افزایش این شاخص خط فقر ۵۰% روستایی و شهری به ترتیب کاهش و افزایش یافته است و تاثیر آن بر خط فقر ۶۶% شهری و روستایی مثبت و معنادار است.

اطهره السادات میرصادقی، ۱۳۹۴، بررسی تأثیر تورم بر خط فقر شهری و روستایی در استان‌های منتخب کشور ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: حمیدرضا حری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد.

دریافت پایان نامه:

بررسی تأثیر تورم بر خط فقر شهری و روستایی در استان‌های منتخب کشور ایران

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *