اعلام عناوین پایان‌نامه‌ها و رساله‌های راه‌یافته به مرحله‌ی نهایی جشنواره


پایان‌نامه‌ها و رساله‌های راه‌یافته به مرحله‌ی نهایی جشنواره تقدیر از پایان‌نامه‌های برتر در حوزه‌ی فقر مشخص شدند. بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط اعضای محترم شورای علمی و مطابق شیوه نامه ارزیابی آثار، ۲۳ پایان نامه و رساله دانشجویی که حد نصاب نمره ۱۲۰ از میانگین ارزیابی داوران را کسب کرده بودند وارد مرحله‌ی نهایی شده و در نشست‌های شورای علمی جشنواره در حال بررسی و ارزیابی نهایی جهت انتخاب برگزیدگان جشنواره است. فهرست ۲۳ پایان نامه و رساله مذکور به شرح زیر است:

 

 نام اثرگرایش تحصیلیمقطع
۱اثر پرداخت یارانه نقدی بر فقرتوسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیکارشناسی ارشد
۲اثر حداقل دستمزد بر نابرابری درآمد و فقر در ایرانعلوم اقتصادیکارشناسی ارشد
۳ارتباط فقر و نابرابری در ایران: یک چارچوب خردعلوم اقتصادیکارشناسی ارشد
۴ارزیابی آسیب‌پذیری نسبت به فقر در شرق و جنوب شرق ایرانعلوم اقتصادیکارشناسی ارشد
۵ارزیابی عملکرد برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کاهش فقر در ایرانتوسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیکارشناسی ارشد
۶اندازه گیری آسیب پذیری نسبت به فقر دارایی در شهر تهرانعلوم اقتصادیکارشناسی ارشد
۷اندازه گیری فقر چندبعدی در ایرانتوسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیکارشناسی ارشد
۸اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران با استفاده از رویکرد آلکایر-فوستر در سال‌های ۱۳۹۲تا ۱۳۸۸توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیکارشناسی ارشد
۹اندازه‌گیری فقر کودکان در شهر تهران-۱۳۹۰توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیکارشناسی ارشد
۱۰برآورد خط فقر انرژی در ایران – رویکرد سیستم مخارج خطیاقتصاد انرژیکارشناسی ارشد
۱۱بررسی ایستایی و پویایی فقر در ایران طی سال‌های ۱۳۶۳-۱۳۹۰توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیکارشناسی ارشد
۱۲بررسی رابطه بین اشتغال، فقر و ساختار بازار کار در ایرانتوسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیکارشناسی ارشد
۱۳پی‌آمد بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر فقر در ایران (۱۳۶۳-۸۷)علوم اقتصادیدکتری
۱۴تاثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان های ایراناقتصاد پولی و اقتصاد اسلامیدکتری
۱۵تحرک درآمدی و پویایی فقر و نابرابری در ایران: رویکرد داده‌های شبه پنلعلوم اقتصادیکارشناسی ارشد
۱۶رابطه ایستا و پویای رویکردهای چندبعدی و درآمدی فقرعلوم اقتصادیکارشناسی ارشد
۱۷رویکرد چندبعدی به اندازه‌گیری فقر؛ مفاهیم نظری و شواهد تجربی از اقتصاد ایرانعلوم اقتصادیدکتری
۱۸وزن‌دهی به ابعاد فقر چند بعدی در ایرانعلوم اقتصادیکارشناسی ارشد
۱۹بازسازی معنایی فقر: تحلیل گفتمانهای تاریخی فقر در ایرانجامعه شناسی توسعه اجتماعی و روستاییدکتری
۲۰بررسی ابعاد فقر سالمندان و عوامل موثر بر آن در ایران در سال ۱۳۹۵جمعیت شناسیکارشناسی ارشد
۲۱بررسی جامعه شناختی نسبت فقر و انتظار ظهور مهدی (ع)پژوهش علوم اجتماعیکارشناسی ارشد
۲۲تحلیل روند فقر چندبعدی خانوارهای دارای کودک در ایران بر اساس رویکرد نسلی۱۳۹۱-۱۳۶۳سلامت و رفاه اجتماعیدکتری
۲۳مداخله نهادهای عدالت کیفری نسبت به متهمان فقیرحقوق کیفری و جرم شناسیدکتری

 

اخبار جشنوارهراه‌یافتگان به مرحله‌ی نهایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *