جشنواره فقر

ارزیابی ۲۳ پایان‌نامه راه‌یافته به مرحله نهایی جشنواره توسط شورای علمی

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع اعضای شورای علمی جشنواره فقرپژوهی بررسی پایان نامه ها و رساله هایی که به ... ادامه مطلب