گرسنگی

گزارش شاخص جهانی گرسنگی و وضعیت ایران در سال ۲۰۱۵

گزارش حاضر ترجمه «شاخص جهانی گرسنگی در سال ۲۰۱۵» می باشد که توسط موسسه تحقیقات بین‌المللی سیاست مواد غذایی ارائه شده است. براساس این شاخص، میزان گرسنگی در هر کشور براساس چهار مقوله زیر محاسبه می شود: سوء تغذیه لاغری ... ادامه مطلب