تاثیر جهانی‌شدن اقتصاد بر بند نخست اعلامیه توسعه           


مولف کتاب: فاطمه عابدی     

«اعلامیه توسعه هزاره ملل متحد» کانون امیدها و آرمانهای توسعه خواه بشر بود. بند نخست این اراده ی مشترک، به نصف رساندن میزان فقر و گرسنگی تا سال ۲۰۱۵ است اما آمارها و اسناد نماینگری تلخ در راستا نبودن تلاش ها و بعید بودن تحقق این هدف است.

از فرآیند جهانی شدن رقابت اقتصادی امید می رفت که در کاهش میزان فقر و گرسنگی قدم بردارد اما خودش تبدیل به معضل کشورهای در حال توسعه شده است، زیرا به اعتقاد نویسنده سهم ملل جهان سومی از جهانی شدن، تعمیق نابرابری ها و مشکلاتشان بود و به علاوه اینکه امروز از ناعدالتی ها آگاهند. این کتاب نیز در چهار فصل جهانی شدن را در بوته نقد و بررسی قرار داده است.

فصل اول به فرایند جدید و موثر جهانی شدن می پردازد. براین اساس در چهار بخش به ترتیب به موضوعات تاریخچه و نحوه پیدایش این روند، تبارشناسی و تعریف مفهومی این فرایند، کندوکاوی در نگرش ها و رویکردهای متفاوت به جهانی شدن و بحث مختصری از جهانی شدن اقتصاد پرداخته شده است.

موضوع فصل دوم رقابت اقتصادی است. رقابت، موقعیت های کشورها را در جهان بازار محور تعیین می کند و قانون این رقابت، قانون بقا است. این فصل در چهار بخش سامان یافته است. در بخش نخست گذری بر پیشینه ی تاریخی دیدگاه ها در قرون ۱۷ و ۱۸ و نظریات مطرح اقتصادی بر دو مبنای سیاست های رقابتی و حمایتی است. بخش دوم به مسائل پیرامون حمایت گرایی و سپس در بخش دیگر به اصل رقابت اقتصادی پرداخته شده است و بخش نهایی آن درباره جهانی شدن رقابت اقتصادی است.

فصول اخری کتاب درباره هدف نخست اعلامیه یعنی به نصف رساندن فقر و گرسنگی است. براین اساس، فصل سوم دارای پنج بخش است که به موضوعات تاریخچه مختصر از تلاش های توسعه ای بشر، بررسی مفاد اعلامیه اهداف توسعه هزاره (۱- ریشه کنی فقر و گرسنگی شدید ۲- دستیابی به تحصیلا ابتدایی همگانی در سطح جهانی ۳- توسعه برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان ۴-کاستن از مرگ و میز کودکان ۵- بهبود بهداشت مادران ۶- مبارزه با بیماری ها ۷- پایداری محیط زیست ۸- مشارکت جهانی برای توسعه) و در نهایت بررسی وضعیت کشورهای توسعه نیافته دارای حکومت مداری ضعیف و کشورهای توسعه نیافته دارای حکومت مداری خوب اما درگیر مناقشه نظامی یا درگیر جبر طبیعت، میپردازد.

هدف و موضوع فصل چهارم بررسی مشکلات و روندهای اصلی پیش روی هشت هدف اعلامیه توسعه است. این فصل در پنج بخش درباره پدیده فقر و امارهای فقر، مسئله گرسنگی و محو آن، اشتغال و بیکاری و رابطه آن با فقر و گرسنگی، نتیجه گیری و راهکارها و پیشنهادات به جامعه جهانی نوشته شده است.

نویسنده در نتیجه گیری کتاب می نویسند: به نصف رساندن میزان فقرا و گرسنگان جهانی تا سال ۲۰۱۵ که هیچ تا زمانی که چیزی به نام جهانی شدن رقابت اقتصادی وجود دارد در حد امید، آرزو و رویا باقی خواهد ماند زیرا به طور قطع جهانی شدن و رقابتگرایی اقتصادی و فضای حاصل از آن عامل عمده فقر، نابرابری و عدم توسعه در کشورهای جهان سوم اند.

عابدی، فاطمه(۱۳۹۲) تاثیر جهانی‌شدن اقتصاد بر بند نخست اعلامیه توسعه، تهران: کتاب کوله پشتی.

  • نویسنده معرفی کتاب: راضیه شیخ رضایی      

کتاب‌ها

فقرفقر و گرسنگیکاهش فقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *