دی ۷, ۱۳۹۸

توریسم و کاهش فقر

نویسندگان کتاب: جانتان میچل و کرولاین اشلی کتاب «توریسم و کاهش فقر» اثر جانتان میچل و کرولاین اشلی به توریسم فقرگرا می‌پردازد. در واقع این کتاب اگرچه به طور کلی به قضیه قائل است که توریسم به طور بالقوه در ... ادامه مطلب

زندگی روزمره تهی‌دستان شهری

نویسنده کتاب: علیرضا صادقی کتاب «زندگی روزمره تهی‌دستان شهری (۱۳۹۰-۱۳۹۱)» را علیرضا صادقی تألیف کرده است. این کتاب درواقع رساله دکتری نویسنده است که از طریق مصاحبه با ۱۴۰ نفر و سایر شیوه‌های کیفی همچون خوانش نامه‌های محلات مورد مطالعه ... ادامه مطلب

چالش فقر و غنا در کشورهای سرمایه‌داری

نویسنده کتاب: ناصر جهانیان همانطور که از عنوان کتاب نیز پیدا است «چالش فقر و غنا در کشورهای سرمایه‌داری» به بررسی وضعیت توزیع ثروت و شکل‌گیری فقر در کشورهای سرمایه‌داری می‌پردازد. این کتاب در چهار فصل و ۹۲ صفحه تنظیم ... ادامه مطلب

روستا؛ فقر، توسعه (جلد اول)

نویسنده کتاب: سیدحسن رضوی کتاب «روستا؛ فقر، توسعه» جلد اول از مجموعه تحقیقات مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی وزارت جهاد سازندگی است (جلد دوم این کتاب در همین پایگاه معرفی شده است). این مجموعه توسط کارشناسان آن مرکز با ... ادامه مطلب

وایکینگ‌ها در افق: روند ظهور فقر و ثروت در جهان امروز

نویسنده کتاب: نوید سهامی نوید سهامی در ابتدای کتابش از دغدغه خود سخن گفته است که به دنبال پرسش‌های فراوانی درباره چرایی فقر و تنگدستی انسان‌ها و اجتماعات انسانی و کشورها این کتاب را به رشته تحریر درآورده است. همچنین ... ادامه مطلب

مرگ آرزوها: فقر و پیامدهای آن

نویسنده کتاب: لیلا نیازخانی      این کتاب با دلنوشته ای درباره فقر کودکی آغاز شده است و در شش فصل و ۸۷ صفحه نوشته شده است. این کتاب در زمره کتابهای ترویجی درباره تمامی ابعاد فقر است. نویسنده در پیش‌گفتار کتاب ... ادامه مطلب

ف‍ق‍ر و ث‍روت‌ م‍ل‍ل

نویسنده کتاب: ه‍ات‍ف‌                این کتاب به زعم نویسنده حاصل مطالعه، بررسی و تحقیقی ده ساله در حوزه ریشه یابی فقر در جوامع فقیر است. هدف از این تحقیق و بررسی، دست یافتن به نکات جزئی و دقیق و یافتن یک ... ادامه مطلب

تاثیر جهانی‌شدن اقتصاد بر بند نخست اعلامیه توسعه           

مولف کتاب: فاطمه عابدی      «اعلامیه توسعه هزاره ملل متحد» کانون امیدها و آرمانهای توسعه خواه بشر بود. بند نخست این اراده ی مشترک، به نصف رساندن میزان فقر و گرسنگی تا سال ۲۰۱۵ است اما آمارها و اسناد نماینگری تلخ ... ادامه مطلب