ف‍ره‍ن‍گ ف‍ق‍ر و ش‍ن‍اخ‍ت آن


نویسنده کتاب: اس‍ک‍ار ل‍وی‍س

کتاب «فرهنگ فقر و شناخت آن» جزو قدیمی‌ترین منابع ترجمه‌ای در ایران درباره فقر است. این کتاب یا به تعبیر مترجم، جزوه در ۳۸ صفحه منتشر شده است. در ابتدای آن نوشته شده است: جزوه‌ای که در دسترس قرار می‌گیرد تلاشی مردم شناسانه است در شناخت فقر و مشخصات ویژهٔ مربوط به آن به نام فرهنگ فقر و یا به لحاظ دقیق‌تر «خرده فرهنگ فقر» به عنوان روشی از زندگی که طی زندگی خانواده‌ها از نسلی به نسل دیگر دوام داشته است.

در این جزوه علاوه بر مطالعه خرده فرهنگ فقر، ساختار و عوامل اساسی آن نیز مورد توجه بوده است. نویسنده فرهنگ فقر را چنین معرفی می‌کند: راه و رسم زندگی که تحت شرایطی بین فقرا پیدا می‌شود. این فرهنگ را می‌توان در محل‌های فقیرنشین شهری یا روستایی بهتر مطالعه کرد و نشانه‌های اجتماعی، اقتصادی و پیسیکولوژیک (روانی) مشترک آنها را در قریب به هفتاد واژه تبیین و توصیف نمود که این نشانه‌ها از اجتماعی به اجتماعی دیگر متفاوت است.

نویسنده برای مطالعه فرهنگ فقر چهار دیدگاه را مشخص و تشریح کرده است: الف) مناسبات بین خرده فرهنگ و اجتماع بزرگ‌تر ب) سرشت جماعات محلات فقیرنشین ج) سرشت خانواده‌ها د) ساختار رفتارها، ارزش‌ها و شخصیت انفرادی افراد.

در انتهای کتاب نیز نویسنده مثال‌هایی از فقر در طبقه کاست هندی‌ها و سیاه‌پوست‌های آمریکا میزند و بیان می‌کند که فرهنگ فقر پدیده‌ای بزرگ‌تر از خود فقر است و فقر را راحت‌تر از فرهنگ فقر می‌توان محدود ساخت.

ل‍وی‍س، اس‍ک‍ار(۱۳۵۴) ف‍ره‍ن‍گ ف‍ق‍ر و ش‍ن‍آخ‍ت آن، مت‍رجم رج‍ب‍ع‍ل‍ی ح‍اس‍بی، ت‍ب‍ری‍ز.: نوبل.

  •  نویسنده معرفی کتاب: راضیه شیخ رضایی

کتاب‌ها

فرهنگ فقرفقرمعرفی کتاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *