بیکاری و فقر، اشتغال و فقرزدایی


نویسنده کتاب: کامران خوش‌نگار

نویسنده در کتاب «بیکاری و فقر، اشتغال و فقرزدایی» به دنبال دغدغه فکری خود و بر مبنای یک کار تحقیقاتی که به نظر می‌رسد پایان‌نامه نویسنده بوده است، این کتاب را به چاپ رسانیده است. نویسنده در مقدمه بیان می‌کند که یکی از راه‌های موفقیت خانواده‌ها، آموزش‌های اصولی به آن‌ها در جهت کسب مهارت و دادن وام‌ها یا تسهیلات بدون بهره و چند درصد بلاعوض است که امید به زندگی و انگیزه خانواده‌ها را بالا می‌برد.

کتاب دارای چهار فصل است. فصل اول مربوط به کلیات و مقدمه است. فصل دوم مربوط به پیشینه تحقیق درباره وام‌های خوداشتغالی است، سپس دیدگاه‌های نظری اسلام بیان شده است. فصل سوم روش‌شناسی و معرفی جامعه آماری است. فصل چهارم یافته‌های تحقیق در قالب جدول و نمودار است.

نویسنده هدف از این کتاب و پژوهش را بررسی رابطه فقر و اشتغال و وام‌ها یا تسهیلات خوداشتغالی می‌داند. در این تحقیق به تأثیرات وام‌های خوداشتغالی در افراد خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد منطقه یک شهرستان ایلام در زمستان ۱۳۸۵ پرداخته شده است و اثرات آن بر جوانان و بر افراد سرپرست خانواده‌های تحت حمایت مورد بررسی قرار گرفته است.

روش تحقیق این پژوهش کمی بود و با ابزار پرسشنامه و مصاحبه از تعداد ۶۰ نمونه از افراد خانواده‌های تحت کمیته امداد و تعداد غیر مددجو که وام خوداشتغالی را دریافت کرده‌اند، اطلاعات جمع آوری شده است. سپس آمارهای توصیفی، آمارهای استنباطی و تحلیلی به کار گرفته شده است. از ۲۴۵ صفحه کتاب، حدوداً ۱۵۰ صفحه کتاب نیز به جداول و آمار توصیفی و استنباط آماری از فرضیه‌های تحقیق اختصاص دارد.

برخی از فرضیات به اثبات رسیده از بین ۴۷ فرضیه این تحقیق عبارت‌اند از:

بین افراد گیرندهٔ وام‌های خوداشتغالی و سطح تحصیلات یا سواد آن‌ها رابطه وجود دارد.

مستمری دریافتی از کمیته امداد مشکلات مالی- اقتصادی افراد و خانواده‌های تحت حمایت آن‌ها را تا حدودی برطرف می‌کنند.

بین وضعیت اشتغال‌زایی افراد و امنیت اقتصادی- مالی خانواده‌ها رابطه‌ای وجود دارد.

بین دریافت وام‌های خوداشتغالی و بهتر شدن وضعیت مالی- اقتصادی خانواده‌ها تحت حمایت رابطه‌ای وجود دارد.

بین توانایی پرداخت اقساط و هزینه‌ها با موفقیت شغلی افراد رابطه‌ای وجود دارد.

بعضی از افراد خود اشتغال به دلیل عدم مهارت در کارشان اقساط وام خودکفایی را پرداخت نمی‌کنند.

بین محور کردن فقر و محرومیت اجتماعی و واگذاری وام‌های خوداشتغالی تا حدودی رابطه وجود دارد.

خوش‌نگار، کامران (۱۳۹۵) بیکاری و فقر، اشتغال و فقرزدایی، تهران: سنجش و دانش.

  • نویسنده معرفی کتاب: راضیه شیخ رضایی

کتاب‌ها

اشتغالاشتغال و فقرزداییبیکاری و فقرفقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *