اثر پرداخت یارانه نقدی بر فقر


این تحقیق به بررسی اثر پرداخت یارانه نقدی و فقر می پردازد. تاکنون مطالعات گسترده ای در باب اثر سیاست های کلان اقتصادی در کاهش فقر انجام گرفته است. در این بررسی تاثیر پرداخت یارانه نقدی بر فقر با توجه به ماتریس حسابداری اجتماعی و شاخص فقر فوستر، گریک و توربک (FGT)مورد بررسی قرار می گیرد.داده های این پژوهش از مرکز آمار ایران و سرشماری عمومی نفوس و مسکن و بودجه خانوار جمع آوری شده است. نتایج حاکی از آن است که کاهش فقر در ۲۰ بخش اقتصادی، تغییر در میانگین درآمدهای گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها و کشش شاخص فقر نسبت به تغییر در میانگین درآمد گروه های مزبور، تاثیر می گیرد. بیشترین سهم در کاهش فقر خانوارها، به ترتیب مربوط به بخش های دامداری، پوشاک و کفش و وسایل نقلیه می باشد و در مقابل بخش های بانک و واسطه گری های مالی و روزنامه کمترین سهم را در کاهش فقر به همراه داشته اند.

عاطفه زینلی، ۱۳۹۴، اثر پرداخت یارانه نقدی بر فقر، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: فاطمه بزازان، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده اقتصاد و حسابداری.

دریافت پایان‌نامه:

اثر پرداخت یارانه نقدی بر فقر

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دومراه‌یافتگان به مرحله‌ی نهاییمشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

فقرکاهش فقریارانه نقدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *