اثر نابرابری بر فقر در کشورهای منتخب


در این تحقیق اثر نابرابری بر فقر در کشورهای منتخب و در گروه‌های متفاوت درآمدی از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۷ با استفاده از روش داده‌های تابلویی نامتوازن بررسی شده‌است. داده‌های تحقیق، از پایگاه بانک جهانی استخراج شده‌است. نتایج دلالت بر این دارد که نابرابری اثر مثبت و معنی‌داری بر فقر دارد ولی افزایش درآمد سرانه موجب کاهش فقر شده‌است. هم‌‌چنین تاثیر نابرابری بر فقر در کشورهای با درآمد بالای میانگین نسبت به کشورهای با درآمد پایین‌تر از آن، بیشتر است. بنابراین، توجه بیشتر به کاهش نابرابری (ضریب‌جینی) در سیاست‌های اقتصادی پیشنهاد می‌شود.

زینب کرامتی، ۱۳۸۹،اثر نابرابری بر فقر در کشورهای منتخب، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی، دانشگاه مازندران.

دریافت پایان نامه:

اثر نابرابری بر فقر در کشورهای منتخب

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *