آذر ۹, ۱۳۹۸

برآورد خط فقر و بررسی شاخص های فقر در ایران با استفاده از سیستم مخارج خطی در دوره ی ۱۳۶۱-۱۳۸۶

هدف این تحقیق بررسی این نکته می‌باشد که آیا وضعیت فقر از نقطه نظر شاخص‌های مختلف، در دوران جنگ و در برنامه‌های توسعه برای مناطق شهری و روستایی از یک روند تبعیت می‌کنند یا خیر؟ به این منظور روند تغییرات ... ادامه مطلب

برآورد خط فقر و بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی در استان همدان طی دوره (۱۳۸۳-۱۳۸۷)

شکستن دایره خبیثه فقر و فراهم کرد حداقل امکانات شغلی و معیشتی برای همه افراد بالغ و سالم، بعنوان بخشی از اهداف عمده توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه پذیرفته شده است. این در حالی است که در ... ادامه مطلب

بررسی آثار آزادسازی بازار گندم ایران بر روی رفاه اجتماعی و فقر

با هدف تعیین تاثیر آزادسازی بازار گندم بر رفاه اجتماعی و فقر در ایران، تحقیق حاضر انجام شده است.در راستای نیل به این هدف، ابتدا با استفاده از آمارهای سری زمانی ، توابع عرضه ، تقاضا و واردات گندم در ... ادامه مطلب

بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و آلودگی هوا در کشورهای در‌ حال‌ توسعه منتخب

از آنجایی که آلودگی هوا از جمله مصادیق آلودگی و یکی از اساسی‌ترین مشکلات زیست‌محیطی در جوامع مختلف است، شناخت عوامل موثر بر آن از آرمانهای پایه‌ای محققان این زمینه بوده و هست. تقریبا تمام محققان اتفاق نظر دارند که ... ادامه مطلب

بررسی رابطه حاشیه نشینی با بازتولید فرهنگ فقر

فقر به دلیل قدمتی که دارد درفرهنگ جوامع مختلف نفوذ کرده و فرهنگ فقر را ایجاد کرده است. براساس نظریه فرهنگ فقرکه اسکار لوئیس مطرح می کند مناطق حاشیه ای شهرها که دارای شرایط و ویژگیهای خاص هستند از جمله ... ادامه مطلب

بررسی عوامل موثر بر بروز پدیده تکدی گری درشهرستان اهواز

موضوع این تحقیق در خصوص بررسی علل بروز پدیده تکدی گری در شهرستان اهواز می باشد که با استفاده از روش های اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل تمام متکدیان شهرستان اهواز می باشدکه با توجه به ... ادامه مطلب

بررسی عوامل تعیین کننده فقر در میان خانوارهای شهری و روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان بزرگ)

خط فقر، ابعاد فقر و عوامل تعیین کننده ی آن از عوامل مهم برای طراحی برنامه های کاهش فقر، همواره مورد توجه سیاست گذاران می باشد . در این مطالعه با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای ... ادامه مطلب

بررسی مردم‌شناختی زندگی روزمره متکدیان در شهر تهران (مطالعه موردی منطقه ۶)

این تحقیق با هدف بررسی مردم شناختی زندگی روزمره متکدیان در شهر تهران (مطالعه موردی منطقه ۶) انجام شده ست. این تحقیق از جهت هدف از نوع تحقیقات کاربردی است.وبه صورت کمی وکیفی توامان انجام می شود و از ابزارهایی ... ادامه مطلب

بررسی عوامل موثر بر فقر مطلق در مناطق شهری و روستایی استان خراسان جنوبی

چکیده فقر از جمله پدیده‌های قابل توجهی است ‌که از دیرباز، همواره ذهن پژوهشگران و محققین توسعه و رفاه را به خود جلب نموده، تا در پی راه‌حلی جهت کاهش و ریشه کن نمودن آن برآیند. در این میان تلاش ... ادامه مطلب

برآورد شاخص‌های فقر به روش داده‌های مرکب (pooling data) در مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه طی دوره‌ی ۱۳۸۵- ۱۳۷۶

از زمانی که فلسفه فقر توسط پرودون دریک ونیم قرن پیش به نگارش درآمده و در آن فقز ناشی از عدم اعتنا واجرای عدالت جامعه به ارزش کار مردم دانسته شده است، مدت طولانی جهت شناخت فقر می گذرد. تلاشهای ... ادامه مطلب

اندازه گیری فقر چندبعدی در شهر تهران

هدف از این پژوهش “اندازه‌گیری فقر چندبعدی” در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران است. به دلیل نارسایی های موجود در رویکرد اندازه‌گیری فقر بر اساس درآمد (هزینه) بررسی محرومیت های انسان بر اساس نیازهای اساسی همانند بهداشت، تغذیه، آموزش و ... ادامه مطلب

الگوی بهینه کاهش فقر روستایی با تاکید بر بنیان های جغرافیایی (نمونه موردی: بخش خلجستان شهرستان قم)

یکی از شاخص‌های مهم توسعه پایدار روستایی مبحث فقر است. مبارزه با فقر لازمه دستیابی به توسعه می‌باشد. در ایران پس از انقلاب با وجود همه تلاش‌ها، همچنان فقر در روستاها باقی است و برنامه‌های مبارزه با فقر نتوانسته‌اند ریشه‌های ... ادامه مطلب

اندازه گیری آسیب‌پذیری نسبت به فقر در شهر تهران

کاهش‌ فقر از مراحل ضروری نیل به توسعه است، به‌ این منظور شناسایی فقرا اهمیت اساسی پیدا می‌کند. به‌ طور سنتی مطالعات فقر بدون در نظر گرفتن مخاطراتی که در ابعاد مختلف حیات یک خانوار وجود دارند صورت گرفته است. ... ادامه مطلب

بانک تهیدستان (وام‌های کوچک، ابزار مبارزه با فقر جهانی)

نوشته محمد یونس روایت فقر، کامل نیست اگر روایت کوشش برای مبارزه با فقر همراه آن نباشد. محمد یونس، یکی از اقتصاددانانی است که با دانش و تجربه‌ای نزدیک و درگیر با فقر، توانست راه حلی برای مسئله فقر در ... ادامه مطلب

بررسی خط فقر از بعد تعداد کودکان در خانوارهای روستایی و شهری ایران در سال ۱۳۸۷

پدیده فقر معضلی است که کلیه جوامع بشری در تمامی ادوار تاریخی به نوعی با آن مواجه بوده و هستند . در این پژوهش به مسئله فقر از بعد تعداد کودکان در خانواده می پردازیم و خط فقر را در ... ادامه مطلب

بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه تجارت بر فقر (گروه کشورهای منتخب)

تدابیر اقتصادی گوناگون از طرف دولت‌ها، بر کاهش و یا افزایش سطح فقر مؤثر خواهد بود. برخی سیاستگزاری‌هایی با هدف غیر از فقر، تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم، خوشایند یا زیانباری بر فقر خواهند داشت. در این تحقیق سعی شده است ... ادامه مطلب

بررسی تاثیر مخارج دولت بر کاهش فقر و نابرابری توزیع درآمد؛ مطالعه موردی استان گلستان (۱۳۸۶-۶۶)

فقر و نابرابری از مسائل مهم در تمام کشورهای دنیا هستند. دولتها با اتخاذ سیاستهای مختلف در تلاش هستند تا فقر رااز بین برده و نابرابری راکاهش دهند. دراین تحقیق،بااستفاده از سیستم مخارج خطی پویا وازروش معادلات به ظاهرنامرتبط تکراری ... ادامه مطلب

بررسی تاثیر باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادی بر فقر: مورد ایران

در این رساله تأثیر بازبودن اقتصاد، رشد اقتصادی و هزینه های دولتی بر فقر، در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا درآمد متوسط فقرا، یعنی ۴۰درصد پایینی جمعیت(۴ دهک پایین)، برآورد گردیده است، سپس اثر متغیرهای ... ادامه مطلب

بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر فقر در کشورهای منتخب در حال توسعه

بررسی ارتباط بین درجه باز بودن تجارت و فقر همواره یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی می‌باشد. در کشورهای در حال توسعه به دلیل ساختار اقتصادی آن‌ها، در دوره‌های مختلف فقر به عنوان یک معضل اقتصادی مطرح بوده است. ... ادامه مطلب

بررسی اثر گردشگری فقر و امنیت گردشگری بر توسعه گردشگری پایدار

با رشد فزاینده گردشگری در کشورهای جهان سوم و سود فراوان این صنعت، در دو دهه اخیر تلاش‌هایی جهت توانمندسازی طبقه ضعیف نواحی محروم از طریق مشارکت دادن در فرایند گردشگری و شریک ساختن آنها در منافع حاصل از توسعه ... ادامه مطلب

بررسی حقوقی و جرم شناختی جرائم ولگردی، تکدی و کلاشی

جرائم ولگردی ، کلاشی و تکدی که در این پایان نامه مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند از جمله جرائمی هستند که کمابیش در تمامی جوامع وجود دارند . اگرچه این جرائم سابقه ای طولانی در قوانین مجازات کشورمان ... ادامه مطلب

بررسی اقتصادی فقر روستایی و عوامل موثر بر آن در ایران

اینکه چه عواملی در دوران گذشته باعث ایجاد نابرابری و فقر گسترده جوامع روستایی کشورمان بوده است و چگونه می‌توان در جهت بهبود وضعیت زندگی ساکنان مناطق روستایی اقدام کرد و همچنین چه عواملی بطور کلی موجب گسترش شکاف بین ... ادامه مطلب

بررسی اثر جهانی‌شدن اقتصاد بر فقر در کشورهای منتخب با استفاده از شاخص KOF

یکی از مشکلات بزرگی که جوامع انسانی در طول تاریخ با آن مواجه بوده‌اند، نابرابری اقتصادی حاکم بر آن جوامع بوده است که به صورت فقر اکثریت مردم خود را نمایان می‌ساخته است. از سوی دیگر، بی‌تردید تأثیر جهانی‌شدن بر ... ادامه مطلب