بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر فقر در کشورهای منتخب در حال توسعه


بررسی ارتباط بین درجه باز بودن تجارت و فقر همواره یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی می‌باشد. در کشورهای در حال توسعه به دلیل ساختار اقتصادی آن‌ها، در دوره‌های مختلف فقر به عنوان یک معضل اقتصادی مطرح بوده است. از سوی دیگر کشورهای توسعه یافته به منظور گسترش بازار برای محصولات خود به ویژه محصولات صنعتی به کشورهای در حال توسعه فشار وارد می‌کنند. برای این منظور هدف این مطالعه بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر فقر در کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی ۲۰۱۶-۱۹۹۷ می‌باشد. در مطالعه حاضر از روش داده‌های تابلویی نامتوازن و برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از تاثیر منفی باز بودن تجارت، تولید ناخالص داخلی سرانه و سرمایه انسانی بر فقر می‌باشد همچنین متغیرهای تورم و توسعه مالی تاثیر مثبت بر فقر در کشورهای منتخب درحال توسعه دارند.

مریم پورعوض، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر فقر در کشورهای منتخب در حال توسعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمدمهدی برقی اسکوئی، دانشگاه تبریز- دانشکده اقتصاد و مدیریت.

دریافت پایان نامه:

بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر فقر در کشورهای منتخب در حال توسعه

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *