بررسی مردم‌شناختی زندگی روزمره متکدیان در شهر تهران (مطالعه موردی منطقه ۶)


این تحقیق با هدف بررسی مردم شناختی زندگی روزمره متکدیان در شهر تهران (مطالعه موردی منطقه ۶) انجام شده ست. این تحقیق از جهت هدف از نوع تحقیقات کاربردی است.وبه صورت کمی وکیفی توامان انجام می شود و از ابزارهایی چون کتابخانه ای و اسنادی همراه با مصاحبه با متکدیان منطقه ۶ شهر تهران می باشد.برای بررسی تکدی گری نظریه های مختلفی وجود دارد که هر نظریه به شیوه ای به توضح پدیده تکدی گری می پردازد. اما در پژوهش حاضربرای فهم عمیق تر کنش تکدی گری در زندگی روزانه، باید فراتر از نظریه های علت کاو رفت باید کنش تکدی گری را بارویکرد مردم شناختی و تفسیری مورد بررسی قرار داد بنابراین برای این کار مهم ترین اثر گافمن «نمود خود در زندگی روزانه را در نظرگرفته ایم. برداشت گافمن از خود، با رهیافت نمایشی او شکل گرفته بود. او خود را در تملک کنشگر نمی انگارد، بلکه آن را محصولی از کنش متقابل نمایشی میان کنشگر و حضارش می انگارد. خود، «یک اثر نمایشی است که از… صحنه نمایش بر می خیزد.در این تحقیق از روش تحقیق کیفی و توصیفی با استفاده از تکنیک های مشاهده، مشاهده همراه با مشارکت، مصاحبه سیستماتیک، بخصوص روش ها و تکنیک های ژرفا نگر مطالعه میدانی از رفتارهای مردمی بهره گرفته شده است. این تحقیق در پاییز ۱۳۹۴ انجام شده است . مصاحبه با متکدیان منطقه ۶ شهر تهران صورت می گیرد. بیشتر اطلاعات از طریق مشاهده، مصاحبه، مشاهده مشارکت آمیز، عکس برداری (فیلم برداری) و پرسشنامه باز نیز استفاده شده است. در کشور ما تکدی به عنوان واقعیتی دردناک در سال های اخیر بخصوص در تهران شدت بیشتری یافته و به عنوان یک معضل اجتماعی که چهره جامعه را نازیبا نشان داده ، توجه مسئولین و مصلحان جامعه را بخود جلب نموده است .یافته های حاصل از مصاحبه نشان داد که مهمترین علل تکدی گری مشکلات جسمانی، خانوادگی، طلاق همسر، اعتیاد خانواده بوده است. متکدیان شیوه های مختلفی را نظیر پوشیدن لباس های کهنه، صحبت کردن به شیوه های خاص که مردم را به رحم اورد، نشان دادن اینکه نقص عضو دارند، بازگو رکدن مشکلات خانوادگی و داشتن بیماری های خاص اطرافیان و … به کار می برند.برای مکان تکدی گری هم اکثرا گفته اند جایی که انتخاب می کنند که پر رفت و امد باشد.

بهرام شاکری، ۱۳۹۴، بررسی مردم‌شناختی زندگی روزمره متکدیان در شهر تهران (مطالعه موردی منطقه ۶)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: سیدسعید آقایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده علوم اجتماعی.

دریافت پایان نامه:

بررسی مردم‌شناختی زندگی روزمره متکدیان در شهر تهران (مطالعه موردی منطقه ۶)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *