برآورد شاخص‌های فقر به روش داده‌های مرکب (pooling data) در مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه طی دوره‌ی ۱۳۸۵- ۱۳۷۶


از زمانی که فلسفه فقر توسط پرودون دریک ونیم قرن پیش به نگارش درآمده و در آن فقز ناشی از عدم اعتنا واجرای عدالت جامعه به ارزش کار مردم دانسته شده است، مدت طولانی جهت شناخت فقر می گذرد. تلاشهای بسیاری در این راستا صورت گرفته است، اما مشکل همچنان باقی است ،حتی جوابیه کارل مارکس به پرودون در قالب “فقر فلسفه” به این مساله مهم اشاره دارد که تازمانی که خود شناخت فقر دچار مشکل باشد، نمی توان فهمید فقر چیست و فقیر کیست ؟ و چه سیاست های را برای حل آن باید اتخاذ نمود . فقر مساله ای است که درهمه ی جوامع و در هر دوره زمانی وجود داشته و در هر عصری سیاستگزاران نوع دوست در پی حل وامحاءآن بوده اند . از اواخر قرن هیجدهم به این سو ،توجه به جهان فقیران ومقابله با محرومیت ها به لحاظ منافع اجتماعی ، مورد توجه قرار گرفته است وشاید بتوان گفت که این موضوع حدود پنج دهه قبل در مقیاس ملی و بین المللی به مهمترین مساله اجتماعی وسیاسی جوامع بشری ،تبدیل شده است . این پژوهش در راستای تعیین گستره فقر در استان کرمانشاه به برآورد خط فقر در مناطق شهری و روستایی به صورت جداگانه اقدام نموده است. در این تحقیق خط فقر ذهنی استان کرمانشاه از روش اقتصادسنجی سیستم معادلات همزمان بدست آمده است. در این روش به کمک سیستم مخارج خطی، می‌توان هزینه‌ای را که خانوارها به عنوان حداقلی از مخارج تجربه کرده‌اند بدست آورد. در ضمن برآورد خط فقر شاخص‌های دیگر مثل کشش‌ها، درصد خانوارهای زیر خط فقر (نسبت سرشمار) جهت بدست آوردن عمق فقر، نیز محاسبه شده‌اند.نتایج برآورد نشان می‌دهد که خط فقر مناطق شهری استان در سال ۱۳۸۵ برای هر خانوار با بعد ۵/۴، سالانه ۴۳۱۱۹۰۷۹ ریال وبرای هر خانوار روستایی با بعد ۸/۴نفر معادل ۳۰۴۱۶۳۷۰ ریال می‌باشد.. همین‌طور در این سال ۲۴ درصد خانوارهای شهری و۳۰ درصدخانوارهای روستایی در زیر خط فقر محاسبه شده قرار گرفته‌اند. آمارها نشان می دهد که گروه مسکن، سوخت و روشنایی بالاترین سهم از خط فقر ار در مناطق شهری و گروه « خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها » در مناطق روستایی بیشترین سهم را دارد.

خلیل الیاسی دهنوئی، ۱۳۸۸، برآورد شاخص‌های فقر به روش داده‌های مرکب (pooling data) در مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه طی دوره‌ی ۱۳۸۵- ۱۳۷۶، استاد راهنما: مجتبی الماسی، دانشگاه رازی- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.

دریافت پایان نامه:

برآورد شاخص‌های فقر به روش داده‌های مرکب (pooling data) در مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه طی دوره‌ی ۱۳۸۵- ۱۳۷۶

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *