بررسی علل به‌وجود آمدن کودکان کار در ایران و اثرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن


معضل کودکان کار که اکنون در دنیا و به طور اخص در ایران وجود دارد، پدیده نوپایی بوده و به علت بروز آسیب‌های اجتماعی فراوان، قابل تأمل می‌باشد. لذا جهت جلوگیری از روند رو به رشد بی‌رویه آن اتخاذ رویکرد قانونی و عملی لازم است. با توجه به حقوق کودکان در سه حوزه ( اسلام، حقوق مدنی ایران و سازمانهای بین المللی ) وجود کودکان کار در جامعه نقض آشکار حقوق آنان می باشد. از این رو محققان، جامعه شناسان، روانشناسان و حقوق دانان چه در جهان و چه در ایران از زوایای مختلف به بررسی این موضوع پرداخته اند.ماحصل اکثر این پژوهشها کار کودکان را پیامد فقر به ویژه فقر اقتصادی دانسته است. این پژوهش پس از بررسی ابعاد فرهنگی، اجتماعی،‌سیاسی و اقتصادی ایران از دوره پهلوی دوم تا سال ۱۳۸۸، به این نتیجه می رسد که افزایش تضاد طبقاتی در لایه های اجتماعی، توزیع ناعادلانه ثروت و هم چنین سیاست گذاریهای نادرست مسئولان ذیربط عامل موثری در افزایش کودکان کار بوده است.در پایان برای مبارزه با این معضل، برنامه های « کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت » بر مبنای مطالعات انجام شده و فعالیتهای اجرایی سایر کشورها با انطباق بر شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران ارائه شده است.

فریده فیاض‌مقدم فومنی، ۱۳۹۴، بررسی علل به‌وجود آمدن کودکان کار در ایران و اثرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمد توحیدفام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده علوم سیاسی

دریافت پایان نامه:

بررسی علل به‌وجود آمدن کودکان کار در ایران و اثرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *