تأثیر گردشگری بر کاهش فقر انسانی در کشورهای منتخب منطقه منا


فقر یکی از معضلات اساسی کشورهای در حال توسعه می‌باشد که برای کشورهایی که با معضلاتی چون محدودیت منابع ارزی و نرخ بیکاری بالا مواجه هستند، توسعه صنعت گردشگری می تواند بسیار راه‌گشا باشد. بدین منظور در این پژوهش، ارتباط بین گردشگری و کاهش فقر در کشورهای منتخب منطقه منا، در دوره زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۹ با روش داده های تابلویی تحلیل گردیده است. در هدف اول تأثیر رشد گردشگری بر کاهش فقر انسانی در کشورهای منتخب منطقه منا و در هدف بعدی، تأثیر رشد اقتصادی بر کاهش فقر در این منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که تأثیر معناداری بین رشد گردشگری و کاهش فقر در کشورهای مورد مطالعه وجود ندارد و هم‌چنین تأثیر معناداری بین رشد اقتصادی و کاهش فقر در این منطقه وجود ندارد.

مهسا گلزار اصفهانی، ۱۳۹۴، تأثیر گردشگری بر کاهش فقر انسانی در کشورهای منتخب منطقه منا، استاد راهنما: حسن کارنامه حقیقی، دانشگاه شیخ بهایی- دانشکده مدیریت و اقتصاد.

دریافت پایان نامه:

تأثیر گردشگری بر کاهش فقر انسانی در کشورهای منتخب منطقه منا

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *