بررسی جایگاه فقرزدایی در نظام بین‌المللی حقوق بشر با تأکید بر نقش برنامه عمران ملل متحد (UNDP) در تدوین سیاست های فقرزدایی در ایران


” فقر” خطرناک‌ترین تهدیدی است که زندگی بشر با آن مواجه می باشد و حق رهایی از فقر و تنگدستی، مهم‌ترین حق بشری است که تعهدی دائمی پیش روی متعهدان در برابر این حق قرار می دهد.دولت‌ها، بر اساس وظیفه حکمرانی خوب، به طور کلی متعهدان اصلی حقوق بشر و به صورت ویژه، مسئول تحقق و تضمین این حق می باشند که از سوی مردم و نهادهای بین‌المللی در این مورد، مخاطب قرار می گیرند.این پژوهش، ابتدا به بررسی تعهدات دولت‌ها در تحقق و تضمین این حق بشری و سپس به نقش و اقدامات سازمان‌های بین‌المللی که فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه کاهش فقر در جهان انجام داده اند، پرداخته است. یکی از این سازمان‌ها که تلاش‌های خود را در زمینه کاهش فقر متمرکز کرده، برنامه عمران ملل متحدUNDP))- رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد- می باشد. از آنجا که این برنامه از طریق ارائه الگوهای کاهش فقر به دولت جمهوری اسلامی ایران، سعی در تدوین یک راهبرد ملی برای فقرزدایی داشته، بررسی نقش برنامه عمران ملل متحد در تدوین برنامه های کاهش فقر در ایران نیز از دیگر مسایل مورد توجه در این پژوهش است.

مائده صمدی، ۱۳۸۸، بررسی جایگاه فقرزدایی در نظام بین‌المللی حقوق بشر با تأکید بر نقش برنامه عمران ملل متحد (UNDP) در تدوین سیاست های فقرزدایی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: نسرین مصفا، دانشگاه علامه طباطبائی.

دریافت پایان نامه:

بررسی جایگاه فقرزدایی در نظام بین‌المللی حقوق بشر با تأکید بر نقش برنامه عمران ملل متحد (UNDP) در تدوین سیاست های فقرزدایی در ایران

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *