عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر بزهکاری زنان در سبزوار


زنان نیمی از جمعیت جامعه ی بشری را تشکیل می دهند و در ادامه ی حیات انسانی به اندازه ی مردان نقش دارند بررسی مشکلات و معضلات جامعه ی زنان از اهمیتی به مراتب بیشتر از دشواری های زندگی مردانه برخوردار است زیرا مواجه شدن زنان با مشکلات فردی و اجتماعی به ویژه از جنبه ی اخلاقی و اجتماعی کل جامعه را با خطر روبرو می سازد. تحقیق حاضر با هدف تبیین مشکلات و دشواریهایی که تحت عنوان بزه و جرم بر سر راه زنان قرار می گیرد و در زندگی فردی و اجتماعی آنان تاثیر می گذارد، انجام شده است و به بررسی ریشه ها و علل جرم و بزهکاری در زنان می پردازد و در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده ،راهکارها یی در جهت پیشگیری از جرم و بزه ارائه می دهد.روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است روش میدانی بوده و پیرامون زنان محبوس در بند نسوان زندان سبزوار و از طریق پرسشنامه انجام شده است.البته بدیهی ست که در گردآوری اطلاعات از منابع دیگر شامل کتب،مقالات و پایان نامه های مربوط به این موضوع نیز استفاده گردیده است. یافته ها و نتایج تحقیق بیانگر این مطلب است که بین بزهکاری زنان و محرومیت از کانون خانواده،فقر اقتصادی و اعتیاد رابطه ی معناداری وجود دارد.هم چنین آزمون فرضیه ها نشان می دهد که ازدواج اجباری و در سنین پایین،بی سوادی یا کم سوادی در کنار سایر عوامل،زمینه بروز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی را در زنان فراهم کرده و در نهایت منجر به بزهکاری آنان می گردد.

معصومه کارگری آریان، ۱۳۹۴، عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر بزهکاری زنان در سبزوار، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: ولی‌الله انصاری، دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز پیام نور تهران جنوب.

دریافت پایان نامه:

عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر بزهکاری زنان در سبزوار

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *