آذر ۱۱, ۱۳۹۸

مشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

در مرحله اول جشنواره سال ۱۳۹۸ کلیه پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط با موضوع فقر از پایگاه گنج ایرانداک استخراج و فهرست شد. همچنین طی فراخوانی که در خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری عمومی منتشر شد، این فرصت برای دانشجویان و دانش‌آموختگان ... ادامه مطلب

بررسی و مقایسه تطبیقی فقر در مناطق روستایی

توسعه روستایی به عنوان یک راهبرد اساسی سبب، افزایش استانداردهای زندگی و بهبود کیفیت زندگی، افزایش صنایع روستایی، عرضه کالا و خدمات، وسایل رفاهی برای افزایش کیفیت زندگی، مشارکت مردم روستایی در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و … می‌شود. یکی از چالش‌های ... ادامه مطلب

بررسی مقایسه‌ای دولت‌های آقایان هاشمی رفسنجانی (سازندگی) و احمدی‌نژاد (عدالت محور) در زمینه عدالت اجتماعی و رفاه

هدف از تحقیق حاضر، بررسی مقایسه‌ای دولت‌هایآقای هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد در زمینه عدالت و رفاه بوده است. مسئله عدالت از دیرباز جزء اساسی‌ترین دغدغه‌های تاریخ بشر بوده و بدون شک ذهن اکثر متفکران جهان را درگیر خود کرده است. ... ادامه مطلب

بررسی عوامل موثر بر گسترش فقر مطلق خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان شمالی در سال ۱۳۸۹

تجزیه و تحلیل تعیین کننده‌های فقر در جهت بررسی رفاه از منظر ویژگی‌های خانوار، تلاشی برای بررسی چگونگی تاثیر یک متغیر خاص در صورت ثبات سایر ویژگی‌ها، بر وضعیت فقر می‌باشد. هدف این مطالعه، بررسی آن دسته از ویژگی‌هایی از ... ادامه مطلب

تاثیر فقر و رفاه زدگی بر بزهکاری

از آنجا که همیشه بزهکاری با وجود زمینه های ارتکاب آن رخ می‌دهد، لذا بررسی هر عامل خود به تنهایی اهمیت بسزایی داشته و در کل کنار هم قرار دادن این عوامل می‌تواند دلیل ارتکاب را مشخص کند. رفاه زدگی ... ادامه مطلب

بررسی رابطه بین تورم و فقر در ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی

همواره از میان متغیرهای کلان اقتصادی، متغیر تورم و از بین عمده‌ترین متغیرهای اجتماعی، پدیده فقر از اهمیت خاصی در نظر سیاست‌گذاران جوامع مختلف برخوردار بوده‌اند. این پایان‌نامه به بررسی اثرات تورم بر روی وضعیت فقر در طی دوره ۱۳۵۸ ... ادامه مطلب

بررسی جامعه شناختی محرومیت اجتماعی دختران روستایی شهرستان زابل و عوامل مرتبط با آن

محرومیت اجتماعی به‌‌‌‌‌ ‌عنوان پدیده ای اجتماعی مورد‌‌ توجه دانشمندان اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی بوده است. محرومیت اجتماعی واقعیتی است که می‌تواند برای هر فردی رخ دهد اما برخی افراد به میزان قابل ‌‌‌‌‌توجهی بیش تر از دیگران در ... ادامه مطلب

بررسی تاثیرات فقر شهری بر ساختار فضایی-کالبدی بافت فرسوده

فقر شهری یکی از چالش‌های اصلی در بافت‌های فرسوده می‌باشد که در ابعاد مختلفی چون محرومیت‌های اجتماعی-فرهنگی و محرومیت‌های کالبدی-فضایی، ظهور یافته است. در این راستا بافت‌های قدیمی شهر کاشان از منظر کالبدشناسی ساختاری و عملکردی نشان‌دهنده‌ی تجلی مشکلاتی نظیر ... ادامه مطلب

بررسی تأثیر هزینه‌های عمرانی دولت بر کاهش فقر و بیکاری

فقر و بیکاری از شاخص‌هایی می‌باشند که برای ثبات سیاسی و اجتماعی هر کشوری حائز اهمیت‌اند. ازاین‌رو کشورهای مختلف با مدنظر قراردادن این دو شاخص مهم، برنامه‌های خود را تدوین می‌کنند. هدف از این تحقیق بررسی تجربی رابطه بین هزینه‌های ... ادامه مطلب

بررسی تاثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای منتخب

امروزه توسعه صنعت گردشگری مورد توجه بسیاری از کشورها واقع شده است. اهمیت رو به رشد صنعت گردشگری در کشورهای در حال توسعه بیشتر مرتبط به نقشی است که این صنعت می‌تواند در دستیابی به اهداف توسعه هزاره سوم به ... ادامه مطلب

بررسی تاثیر تقاضای انرژی بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر در ایران

رابطه بین مصرف انرژی و فقر و تاثیر مصرف انرژی بر رابطه رشد اقتصادی- نابرابری- فقر در این مطالعه به تفکیک حامل‌های مختلف انرژی و بخش‌های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت مصرف انرژی بر ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری خط فقر شهری و بررسی شاخص‌های خط فقر در ایران برای سال های ۱۳۸۰-۱۳۸۸

ناتوانی افراد در تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی باعث مطرح شدن مسئله فقر، فقیر و خط فقر می شود. این تحقیق به دنبال تخمین خط فقر برای دوره زمانی۱۳۸۰- ۱۳۸۸، در ابتدا به تعریف فقر و انواع آن می پردازد ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری نابرابری مخارج عمومی آموزش در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

دولت‌ها از طریق اعمال سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای در جهت عادلانه‌تر کردن توزیع درآمدها تلاش کرده‌اند. لیکن مادام که ساختارها تغییر و تحولی نیابد، کوشش این سیاست‌ها، پیامدهای ناچیزی را به ارمغان می‌آورند؛ اما چگونگی توزیع مخارج عمومی آموزش در ... ادامه مطلب

تحلیلی بر عوامل محیطی موثر در فقر نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان اورامان تخت شهرستان سروآباد

فقر از مهمترین موانع توسعه روستایی، مانع مشارکت روستائیان در برنامه های توسعه و ناتوانی سیاستگذاران و کارکرد سکونتگاههای روستایی است. عوامل محیطی از مهمترین پارامترهای پیدایش و تداوم فقر در مناطق روستایی است. سوالی که در این زمینه مطرح ... ادامه مطلب

بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب

شادکامی به‌عنوان عنصری حائز اهمیت در بررسی رفتارهای فردی و جامع شناختی قلمداد می‌شود و از مهم‌ترین نیازهای روانی بشر‌ است که تأثیر عمده‌ای بر شکل‌گیری شخصیت و سلامت روان دارد. در دهه‌های اخیر علیرغم پیشرفت روزافزون در زمینه تکنولوژی، ... ادامه مطلب

بررسی اثر شکاف مالی بر شاخص فلاکت

شکاف مالی که یک اندازه‌گیری جامعی از بدهکاری کل دولت است، به‌ وسیله‌ی اقتصاددانان لورنس کاتلیکوف و آلن اورباخ مطرح شد. آن به عنوان تفاوت بین ارزش حال همه‌ی تعهدات مالی پیش‌ بینی شده‌ی دولتی و همه‌ی مالیات‌های آینده‌ی پیش ... ادامه مطلب

برآورد خط فقر در مناطق روستایی و شهری استان خوزستان

در این تحقیق و ضعیت هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و شهری استان خوزستان مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است. خط فقر ذهنی از منظر مشاهده رفتاری، از طریق تخمین نظام مخارج مبتنی بر تابع مطلوبیت استون-گری و ... ادامه مطلب

برآورد خط فقر مطلق بر مبنای خط فقر غذایی؛ مطالعه موردی: مناطق شهری استان مازندران در سال ۱۳۸۹

در این تحقیق، ابتدا خط فقر غذایی در مناطق شهری استان مازندران در سال ۱۳۸۹ با استفاده از الگوی برنامه‌ریزی ریاضی برآورد شده است. برای این منظور، نخست سبد کالاهای خوراکی خانوارها بررسی و ۸۲ ماده غذایی متداول و پر‌اهمیت ... ادامه مطلب

بررسی تأثیر سیاست های رفاه اجتماعی بر محرومیت اجتماعی زنان در ایران (۱۳۸۵-۱۳۵۷)

هدف اصلی این پایان‌نامه بررسی سیاست‌های رفاه اجتماعی بر محرومیت اجتماعی زنان در ایران طی سال‌های (۱۳۵۷-۱۳۸۵) است. به همین منظور با بررسی سیاست‌ها و قوانین رفاهی، سعی گردیده تا به این سوال اساسی که سیاست‌ها و قوانین رفاهی چه ... ادامه مطلب

نقش تعاون در کاهش فقر با تاکید بر تعاونی‌های فراگیر ملی مطالعه موردی

هدف اصلی این مطالعه شناسایی مزیت های تعاونی های فراگیرملی وکشف نارسائی هاوکاستی های موجود دراین تعاونی ها درزمینه ی فقرزدایی است.بدین منظور با بهره گیری از روش های آماری ورگرسیونی وآزمون داده های تابلویی به بررسی هشت استان طی ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری آسیب‌پذیری خانوارهای ایرانی نسبت به فقر

فقر به عنوان یک آسیب اجتماعی چنان‌چه کنترل و محدود نشود، می‌تواند منجر به آسیب‌های گسترده‌ای در سطوح خانوار و جامعه شود به نحوی که حیات اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی خانوار و جامعه را مورد تهدید قرار دهد. از آنجایی ... ادامه مطلب