بررسی تأثیر سیاست های رفاه اجتماعی بر محرومیت اجتماعی زنان در ایران (۱۳۸۵-۱۳۵۷)


هدف اصلی این پایان‌نامه بررسی سیاست‌های رفاه اجتماعی بر محرومیت اجتماعی زنان در ایران طی سال‌های (۱۳۵۷-۱۳۸۵) است. به همین منظور با بررسی سیاست‌ها و قوانین رفاهی، سعی گردیده تا به این سوال اساسی که سیاست‌ها و قوانین رفاهی چه تأثیری بر محرومیت اجتماعی زنان در ایران داشته است، پاسخ داده شود. فرضیه این پژوهش آن است که سیاست‌ها و قوانین رفاهی نتوانسته منجر به کاهش محرومیت اجتماعی زنان در ایران در ابعاد مختلف گردد.

زهرا سعیدی، ۱۳۹۰، بررسی تأثیر سیاست های رفاه اجتماعی بر محرومیت اجتماعی زنان در ایران (۱۳۸۵-۱۳۵۷)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: حمیدرضا ملک محمدی، دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

دریافت پایان نامه:

بررسی تأثیر سیاست های رفاه اجتماعی بر محرومیت اجتماعی زنان در ایران (۱۳۸۵-۱۳۵۷)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *