بررسی وقف پول و آثار اقتصادی آن با تأکید بر فقر و اشتغال


وقف به عنوان یک امر خیرخواهانه و با هدف کمک به فقرا و نیازمندان از گذشته تاکنون در جوامع اسلامی وجود داشته است. در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل موجود اقتصادی مطرح می‌باشد، گسترش فعالیت های خداپسندانه مانند وقف، می‌تواند کمک شایانی در نیل به این اهداف داشته باشند‌. از این رو بررسی موضوعاتی همچون وقف پول و تلاش در جهت اجرایی کردن آن، می‌تواند گام بزرگی در رسیدن به این هدف بزرگ باشد‌. روش پژوهش در این پایان نامه پیمایشی- تحلیلی می باشد و بر اساس اطلاعات حاصل از پرسشنامه، اسناد، منابع کتابخانه ای، مقالات معتبر داخلی و بین المللی و همچنین دریافت پاسخ سوالات طراحی شده در زمینه موضوع تحقیق از دفتر مراجع تقلید، به پاسخسوالات این پژوهش پرداخته می شود.نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وقف پول با توجه به راهکار های پیشنهاد شده قابل اجرا است و با موازین شرعی منافات ندارد و اگر در حوزه ی اقتصاد اسلامی، وقف پول به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شود و موجب گسترش اشتغال در جامعه شود و همچنین صرف سود حاصل از سرمایه گذاری در برنامه های کاهش فقر می تواند نقش موثری در کاهش فقر در جامعه داشته باشد.

سید محمد سید حسینی، ۱۳۹۱، بررسی وقف پول و آثار اقتصادی آن با تأکید بر فقر و اشتغال، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: تقی ابراهیمی‌سالاری، دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اقتصادی.

دریافت پایان نامه:

بررسی وقف پول و آثار اقتصادی آن با تأکید بر فقر و اشتغال

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *