تاثیر فقر و رفاه زدگی بر بزهکاری


از آنجا که همیشه بزهکاری با وجود زمینه های ارتکاب آن رخ می‌دهد، لذا بررسی هر عامل خود به تنهایی اهمیت بسزایی داشته و در کل کنار هم قرار دادن این عوامل می‌تواند دلیل ارتکاب را مشخص کند. رفاه زدگی یک بعد اقتصادیست که اگر از حد بگذرد افراد را درگیر ولع ارتکاب جرم برای رسیدن به موقعیت های بالاتر اقتصادی یا جرائم غیر مالی می کند و همینطور فقر بعد دیگر اقتصاد است که آن نیز اگر از حد بگذرد بدلیل قرار گرفتن فرد و در تنگنای مالی و امرار معاش به سوی ارتکاب جرم به خصوصاً جرایم مالی سوق می دهد. خلاصه اینکه هر کدام از دو عامل فقر و رفاه با توجه به شرایط خاص می توانند جرائمی را ایجاد نماید که هر کدام ازآن جرایم باتوجه به نوع آن در زمان فقر و رفاه اتفاق می افتد .

سمیرا ملک محمدی، ۱۳۹۱، تاثیر فقر و رفاه زدگی بر بزهکاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: فیروز محمودی جانکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

دریافت پایان نامه:

تاثیر فقر و رفاه زدگی بر بزهکاری

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *