بررسی مقایسه‌ای دولت‌های آقایان هاشمی رفسنجانی (سازندگی) و احمدی‌نژاد (عدالت محور) در زمینه عدالت اجتماعی و رفاه


هدف از تحقیق حاضر، بررسی مقایسه‌ای دولت‌هایآقای هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد در زمینه عدالت و رفاه بوده است. مسئله عدالت از دیرباز جزء اساسی‌ترین دغدغه‌های تاریخ بشر بوده و بدون شک ذهن اکثر متفکران جهان را درگیر خود کرده است. این مسئله در پیشگاه خداوند متعال نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است به‌گونه‌ایکه به‌جرئتمی‌توان یکی از اهداف مهموجود پیامبران الهی را مسئله گسترش عدالت الهی دانست. در جریان انقلاب اسلامی ایران هرچند عوامل متعددی دخیل بودند لیکن دستیابی به آرمان رفاه همگانی و عدالت در برخورداری از آن به‌عنوان یک زیربنای مهم و مؤثر را نباید نادیده گرفت. پژوهش حاضر به بررسیمسئله عدالت و رفاه اجتماعی در برهه‌ای از تاریخ ایران بعد از انقلاب اسلامی، یعنی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶دوران ریاست جمهوری آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دوران ریاست جمهوری آقای محمود احمدی‌نژاد و مقایسه تصمیمات و عملکردهای سیاسی و اقتصادی این دو دولت پرداخته است. در دوره اول و در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی با پایان جنگ تحمیلی و وضعیت ناشی از آن، همچنین ارتحال معمار بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) گفتمانی به نام سازندگی شکل گرفت که با توجه به شرایط جهانی و وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در آن زمان، استفاده از اقتصاد بازار آزاد در دستور کار قرار گرفت. باوجود تلاش‌های فراوان، این گفتمان به دلیل شرایطسیاسی و اقتصادی کشور، با ناکارآمدی زیادی روبرو شد. در دوره دوم و در دوران ریاست جمهوری آقایاحمدی‌نژاد، در ابتدای امر دولت برنامه مدون خود را ارائه نمود که در این برنامه عدالت‌گستریبه‌خوبی دیده می‌شد و دولت هم‌وغم خود را روی اینمسئله متمرکز کرده بود. در این دوره نیز باوجود منابع مالی سرشاری که از فروش نفت سرازیر کشور شده بود، کماکان بدهی‌های سنگین بر دوش دولت بود، همچنین با اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها، اقتصاد کشور دچار بحران شدیدتر شد و درنتیجه بر مسئله فقر دامن زده شد.

محمدحسن علیشاه، ۱۳۹۶، بررسی مقایسه‌ای دولت‌های آقایان هاشمی رفسنجانی (سازندگی) و احمدی‌نژاد (عدالت محور) در زمینه عدالت اجتماعی و رفاه، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: حسینعلی کریمی فیروزجائی، دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز پیام نور تهران غرب.

دریافت پایان نامه:

بررسی مقایسه‌ای دولت‌های آقایان هاشمی رفسنجانی (سازندگی) و احمدی‌نژاد (عدالت محور) در زمینه عدالت اجتماعی و رفاه

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *