مطالعه پدیدارشناسانه قتل‌های ناموسی در شهر تهران


قتل های ناموسی یک نوع آدم کشی است که در آن,یک زن به خاطر رفتار جنسی نا مشروعی که مرتکب شده یا احتمال داده می شود که مرتکب شده باشد,به قتل می رسد.این قتل ها توسط مردان خانواده برای صیانت از ناموس اتفاق می افتد.از آنجایی که این قتل ها در کانون خانواده رخ می دهد و خانواده جزء نهاد های اصلی هر جامعه ایی است می تواند لطمات جبران ناپذیری به جامعه وارد کند و نیازمند آن است که مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق سعی شده است با نزدیک شدن به دنیای ذهنی مرتکبین این قتل ها دلایل و چرایی انجام این عمل از نگاه خود آنان بیان شود.این تحقیق با رویکرد پدیدار شناسانه صورت گرفته است و ابزار گردآوری داده در آن مصاحبه روایی می باشد که با نمونه ایی به حجم ده نفر انجام شده است و مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داده شده است. پس از پیاده کردن و کدگذاری داده های جمع آوری شده هفت تم به عنوان تم اصلی انتخاب شده است که برخی از آن ها عبارتند از:مرد بودن,طردشدگی در رابطه جنسی,فقر و دلهره بی کفایتی,داشتن کانون خانوادگی نابسامان.

سمیه دولت‌خواه، ۱۳۹۴، مطالعه پدیدارشناسانه قتل‌های ناموسی در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: سیدحسین سراج‌زاده، دانشگاه خوارزمی- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.

دریافت پایان نامه:

مطالعه پدیدارشناسانه قتل‌های ناموسی در شهر تهران

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *