نقش نهادهای خیریه‌ای در فقرزدایی روستاهای ایران با تاکید بر نقش کمیته امداد


فقر یکی ازچالشهای قرن گذشته و اخیر دولت ها و ملت ها است. هرچند بشر در طول تاریخ با آن درگیر بوده اما امروزه فقر به عنوان یکی از مباحث عمده درتوسعه کشورها و نظام بین الملل است. از راهکارهای کاهش فقر فعالیت برخی سازمانها یا نهادهای حمایتی است که به صورت دولتی و یا غیر دولتی، (NGO )، اقدام به فعالیت می نمایند که نمونه بارز آن در ایران کمیته امداد امام خمینی (ره) است. هدف این پزوهش بررسی نقش نهادهای خیریه ای در فقرزدایی روستاهای ایران، با تاکید بر نقش کمیته امداد است. در این تحقیق سعی گردید که اقدامات این نهاد و تاثیر آن درکاهش فقر در بخش کندوان شهرستان میانه مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته و به این سئوال که آیا اقدامات کمیته امداد به عنوان یک نهاد خیریه ای منجربه کاهش فقر در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در نزد مددجویان روستاهای بخش کندوان شهرستان میانه شده است مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. این اقدامات در سه بعد اجتماعی، اقتصادی، وکالبدی و با استغاده از ۹ متغیر وضعیت آموزش، مشارکت، گذران اوقات فراغت، وضعیت مصرف کالاهای بادوام، الگوی مصرف مواد غذایی، وضعیت بیمه، وضعیت اشتغال و درآمد و وضعیت فیزیکی مسکن مددجویان، در ۳۷ روستای بخش کندوان درقالب سه دهستان و ۱۶۰ خانوار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که کمیته امداد در تمامی ابعاد توسعه منجر به تغییرات معنادار در نزد مددجویان تحت پوشش شده است. این تغییرات در سطح بیمه، مسکن روستایی، الگوی مصرف مواد غذایی، اشتغال و درآمد از بیشترین سطح تغییرات به نسبت دوره قبل از تحت پوشش برخوردار بوده است.

اکبر میرجلالی، ۱۳۸۹، نقش نهادهای خیریه‌ای در فقرزدایی روستاهای ایران با تاکید بر نقش کمیته امداد (مطالعه موردی: روستاهای بخش کندوان شهرستان میانه)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: عبدالرضا رکن‌الدین افتخار، دانشگاه تربیت مدرس.

دریافت پایان نامه:

نقش نهادهای خیریه‌ای در فقرزدایی روستاهای ایران با تاکید بر نقش کمیته امداد

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *