فقر چندبعدی و ساختار خانوار


در این مطالعه فقر چندبعدی سال ۱۳۶۹ برای مناطق شهری و روستایی ایران با استفاده از سه رویکرد متفاوت شمارشی، فازی و نظریه اطلاعات اندازه‌گیری شده است و سپس به این پرسش پرداخته که هر یک از این رویکردها نقش برخی ویژگی‌های دموگرافیک خانوار از قبیل بُعد خانوار، سن و جنس سرپرست بر احتمال فقیر بودن خانوار را چگونه تشریح می‌کنند. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از این است که صرف‌نظر از روش اندازه‌گیری، خانوارهای زن سرپرست با احتمال بیشتری در فقر زندگی می‌کنند. علاوه بر این نشان می‌دهد که فقر مالی نمی‌تواند یک نمایانگر خوب برای فقر چندبعدی باشد.

  • قازاریان، آونیا. ۱۳۹۸٫ «فقر چندبعدی و ساختار خانوار». استاد راهنما: فرشاد حق‌پناه. دانشگاه خاتم، دانشکده علوم انسانی.

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *