بررسی علل به وجود آورنده فقر در خوزستان


طی دهه‌های گذشته اقتصاد ایران با مشکلات اقتصادی مختلفی مواجه بوده است. افرایش تورم، بیکاری، کسری تراز پرداخت‌ها و… در سطح اقتصاد کلان و آثار و عواقب آن بر روی فقر، توزیع درآمد و… در سطح اقتصاد خرد ازجمله مشکلاتی است که توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است. رشد جمعیت، افرایش سطح مصرف (هم در سطح خانوار و فرد و هم در سطح جمعی)، منابع مالی بیشتری را برای انجام تعهدات رفاهی دولت طلب می‌نماید. ازاین‌رو مباحث مربوط به تعدیل قیمت‌ها و اصلاحات ساختاری که از دهه هفتاد شمسی مطرح شده بود در اواخر دهه هشتاد شدت بیشتری یافت.

 این پژوهش به بررسی نابرابری در بین استان‌های خوزستان، بررسی عملکرد نهادهای حمایتی در استان خوزستان و درنهایت علل نابرابری و افزایش فقر استان خوزستان پرداخته است. داده‌های موردنظر از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۹۷ مورد تفحص قرار گرفته‌شده‌اند و درنهایت با استفاده از eviwes مورد تحلیل قرار گرفته شده است. نتایج نشان داد که بین نابرابری اقتصادی استان خوزستان و تهران توازن برقرار است از سویی نهادهای حمایتی بر فقر توجه قابل‌ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. از سویی عوامل اقتصادی مختلفی در ایجاد فقر در جامعه نقش دارند.

  • سلیمانی بابادی، علی. ۱۳۹۸٫ «بررسی علل به وجود آورنده فقر در خوزستان». استاد راهنما: فرهاد خداد کاشی. دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران غرب.

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *