خرداد ۱۸, ۱۴۰۰

بررسی رابطه بین فقر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تخریب محیط‌زیست (مطالعه موردی: منتخب کشورهای درحال‌توسعه)

فقر به‌عنوان یک پدیده نامطلوب اقتصادی-اجتماعی مطرح است. با توجه به اهمیت کاهش فقر در کشورهای درحال‌توسعه و نظر به تأثیرپذیری آن از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تخریب محیط‌زیست، در این مطالعه رابطه بین فقر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تخریب ... ادامه مطلب

ساخت و اعتباریابی مقیاس فقر اطلاعاتی و بررسی برخی متغیرهای پیش‌بین‌ آن در شهروندان اهوازی

هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش فقر اطلاعاتی و بررسی متغیرهای پیش‌بین آن در شهروندان اهوازی است. تا بدین‌وسیله بتوان به مجموعه‌ای ترکیبی از مؤلفه‌ها و گویه‌های کمّی و کیفی اثرگذار بر فقر اطلاعاتی دست یافت تا ... ادامه مطلب

تحلیل فضایی فقر شهری (موردمطالعه: شهر ساری)

یکی از معضلات کنونی جهان علی‌الخصوص در کشورهای درحال‌توسعه شکل‌گیری طبقه‌ای از جوامع انسانی است که فقیر هستند. برآوردها نشان می‌دهد که شکل‌گیری این پدیده در هر جامعه‌ای تبعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره را برای شهر و ساکنین آن ... ادامه مطلب

تأثیر رشد اقتصادی، نابرابری و فقر بر روی مصرف انرژی در کشور

بدون شک نقش و اهمیت انرژی در فرآیند توسعه کشورهای درحال‌توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه انرژی زیربنای اساسی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی هر کشوری به شمار می‌رود. درواقع انرژی به‌عنوان یک نیروی محرکه، در بیشتر فعالیت‌های تولیدی و ... ادامه مطلب

بررسی اثر ساختار جمعیتی بر رشد اقتصادی و فقر در ایران

رشد اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است، اما دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا نیازمند بررسی عوامل مؤثر بر آن است. تغییر ساختار سنی جمعیت یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی و کاهش فقر کشورها است؛ ... ادامه مطلب

تحلیل نقش رویکرد نومنطقه‌گرایی در کاهش فقر (مورد پژوهی: شهرستان کوهدشت – استان لرستان)

در ده‌های اخیر رویکردهای مختلفی جهت کاهش فقر در سطوح مختلف جغرافیایی پیشنهاد شده است. رویکرد نومنطقه‌گرایی به عنوان یکی از رویکردهای جغرافیایی و فضایی به توسعه محلی و کاهش فقر شهری و روستایی توسط جغرافیدانان و سیاست‌گزاران پیشنهاد شده ... ادامه مطلب

تأثیر چارچوب‌های اعطای اعتبارات خرد در سیستم بانکداری بدون ربا بر توانمندسازی روستایی (با محوریت توسعه اشتغال و کاهش فقر روستایی)

توسعه روستایی را می‌توان زیربنای توسعه ملی نامید. تأمین مالی خرد نقش مهمی در توسعه روستایی بازی نموده است. گسترش درآمد و اشتغال پایدار از سویی و ارتقا کیفیت زندگی روستاییان و کاهش روند مهاجرت روستانشینان به شهر و از ... ادامه مطلب

بررسی علل به وجود آورنده فقر در خوزستان

طی دهه‌های گذشته اقتصاد ایران با مشکلات اقتصادی مختلفی مواجه بوده است. افرایش تورم، بیکاری، کسری تراز پرداخت‌ها و… در سطح اقتصاد کلان و آثار و عواقب آن بر روی فقر، توزیع درآمد و… در سطح اقتصاد خرد ازجمله مشکلاتی ... ادامه مطلب

مطالعه‌ی تطبیقی سیاست‌های مؤثر در مبارزه‌ی با فقر و سیاست‌های اقتصادی حضرت علی (ع)

مبارزه با پدیده‌ی شوم فقر، از دیرباز موردتوجه همه‌ی افراد جامعه به‌خصوص سیاستمداران و تصمیم‌گیران بوده است. پیامبر گرامی اسلام، فقر را دلیلی بر از دست رفتن ایمان دانسته و آن را مقدمه‌ی کفر می‌داند و این موضوع خود بیانگر ... ادامه مطلب

اثر شوک‌های نرخ ارز بر فقر

در این پژوهش، هدف بررسی اثر شوک‌های نرخ ارز بر فقر برای اقتصاد ایران در مناطق شهری بین سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۶ شمسی است. مطالعه‌ی حاضر با این سؤالات آغاز می‌گردد که آیا شوک‌های نرخ ارز بر فقر اثر دارد؟ ... ادامه مطلب

نقش زکات در کاهش فقر در اقتصاد ایران با استفاده از مدل پویای تصادفی

بشر همواره در رؤیای از بین بردن فقر و ایجاد یک زندگی مطلوب بوده و به همین خاطر تلاش‌های متعددی برای مبارزه با فقر انجام داده است اما تجویز راهکار بدون توجه به ریشه‌های مختلف فقر نمی‌تواند مؤثر واقع شود. ... ادامه مطلب

اقتصاد مقاومتی و رفع فقر از منظر قرآن و روایات

مبارزه با فقر به‌عنوان یک چالش بزرگ در مسیر رسیدن انسان به سعادت، از مهم‌ترین رسالت‌های فرستادگان خداوند بوده است. علت به وجود آمدن فقر در جوامع، ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت اقتصادی و فشارهای دشمنان بوده درحالی‌که تن‌آسایی و سبک ... ادامه مطلب

الگوسازی فضایی کاهش فقر روستایی با تأکید بر رویکرد تنوع‌بخشی فعالیت‌های اقتصادی مطالعه موردی: شهرستان میاندوآب

فقر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی قدمتی به طول تاریخ زندگی بشریت دارد. بین فقر و زندگی روستایی ضریب همبستگی بالائی وجود دارد، زیرا بیش از سه‌چهارم فقرا در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. ازآنجاکه هرگونه سیاست‌گذاری ... ادامه مطلب

بررسی اثر گردشگری فقر و امنیت گردشگری بر توسعه گردشگری پایدار

با رشد فزاینده گردشگری در کشورهای جهان سوم و سود فراوان این صنعت، در دو دهه اخیر تلاش‌هایی جهت توانمندسازی طبقه ضعیف نواحی محروم از طریق مشارکت دادن در فرایند گردشگری و شریک ساختن آن‌ها در منافع حاصل از توسعه ... ادامه مطلب

بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر شکاف فقر در ایران

تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یک فشار خارجی بر یک کشور می‌تواند ریشه برخی از مشکلات اقتصادی مهم، ازجمله شکاف فقر قلمداد ‌شود. سؤال کلیدی این است که آیا بهبود کیفیت نهادی می‌تواند اثرات مورد انتظار این تحریم‌ها را کاهش دهد؟ به ... ادامه مطلب