فقر عمومی

خرید کتاب ماهیت فقر عمومی

ماهیت فقر عمومی

نویسنده کتاب: جان کنت گالبریت کتاب ماهیت فقر عمومی در سال ۱۹۷۹ توسط جان کنت گالبرایت در دانشگاه هاروارد منتشر شد. این کتاب در سال ۱۳۶۶ توسط محمدحسین عادلی ترجمه و موسسه اطلاعات آن را منتشر کرد. نویسنده کتاب در ... ادامه مطلب