مقاله

راه‌اندازی پایگاه دانش فقرپژوهی با هدف شناسایی ریشه‌های فقر در جامعه

تهران- ایرنا- پایگاه دانش فقرپژوهی به منظور شناسایی ریشه‌های فقر و کمک به رفع فقر در جامعه راه اندازی شد. این پایگاه که به همت معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است قصد دارد ... ادامه مطلب