کذب جهانی

جهانی سازی فقر و نظم نوین جهانی

نویسنده کتاب: میشل کاسادوفسکی کتاب «جهانی سازی فقر و نظم نوین جهانی» تألیف میشل کاسادوفسکی را می‌توان در زمره کتاب‌های پر از مصداق در نظر گرفت. این کتاب با بررسی حداقل ۱۳ کشور و روایت‌های از رویدادهای مختلف این کشورها ... ادامه مطلب