انتشار فهرست راه‌یافتگان به مرحله دوم جشنواره در پایگاه فقرپژوهی


مشخصات پایان‌نامه‌های راه‌یافته به مرحله‌ی دوم جشنواره تقدیر از پایان‌نامه‌های برتر دانشجویی در حوزه‌ی فقر منتشر شد. به گزارش دبیرخانه همایش سالیانه فقرپژوهی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی حاضر در مرحله‌ی اول که واجد شرایط جشنواره بوده‌اند (دفاع‌شده در دهه‌ی ۱۳۹۰ و به زبان فارسی) بر اساس چهار شاخص:

  • مرتبط بودن
  • روش شناسی
  • انتشار مقاله
  • ساختار پایان نامه

مورد بررسی قرار گرفته و پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی که واجد کیفیت حداقلی تشخیص داده شد، به شورای علمی جشنواره جهت ارزیابی کیفی ارائه شده‌اند. فهرست پایان‌نامه‌هایی که بر اساس معیارهای فوق واجد شرایط تشخیص داده شده و به مرحله‌ی دوم جشنواره راه یافته‌اند در پایگاه فقرپژوهی منتشر شده و در دسترس علاقمندان است.

اخبار جشنوارهاخبار و رویدادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *