اشتغال

بیکاری و فقر، اشتغال و فقرزدایی

نویسنده کتاب: کامران خوش‌نگار نویسنده در کتاب «بیکاری و فقر، اشتغال و فقرزدایی» به دنبال دغدغه فکری خود و بر مبنای یک کار تحقیقاتی که به نظر می‌رسد پایان‌نامه نویسنده بوده است، این کتاب را به چاپ رسانیده است. نویسنده ... ادامه مطلب