اقتصاد سبز

به سوی اقتصاد سبز: مسیرهایی برای توسعه پایدار و فقرزدایی

سازمان ملل متحد، برنامه محیط زیست توسعه پایدار و هماهنگ با محیط زیست به عنوان مسئله‌ای چالش‌برانگیز برای تمام جمعیت کره زمین اهمیت دارد و دستیابی به چنین توسعه‌ای زمانی امکان‌پذیر خواهد شد که ارکان زیست محیطی و اجتماعی توسعه ... ادامه مطلب