باستان شناسی فقر

هنگامی که بینوایی فقر را از صحنه بیرون می‌راند

نویسنده کتاب: مجید رهنما کتاب «هنگامی که بینوایی فقر را از صحنه بیرون می‌راند» تألیف مجید رهنما است که موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی آن را منتشر کرده است. این کتاب تحت عنوان «آبروی فقر» و مترجمی متفاوت ... ادامه مطلب