تاثیر توریسم بر فقر

توریسم و کاهش فقر

نویسندگان کتاب: جانتان میچل و کرولاین اشلی کتاب «توریسم و کاهش فقر» اثر جانتان میچل و کرولاین اشلی به توریسم فقرگرا می‌پردازد. در واقع این کتاب اگرچه به طور کلی به قضیه قائل است که توریسم به طور بالقوه در ... ادامه مطلب